Τι δείχνει ο ισολογισμός της ΕΕΤΤ για το 2018

0

Αυξημένα έσοδα 1,8% και λειτουργικά έξοδα 5,7% είχε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) το 2018. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 40,628 εκατ. ευρώ, έναντι 39,872 εκατ. με τα περισσότερα (39,285 εκατ. ευρώ) ως συνήθως να προέρχονται από τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μόλις 1,343 εκατ. από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Από τα έσοδα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα 25,304 εκατ. ευρώ προέρχονται από τέλη δικαιωμάτων χρήσης και τα 10,843 εκατ. ευρώ από τα διοικητικά τέλη.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκε 5,7% στα 12,057 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές του προσωπικού αυξήθηκαν 3,8%, στα 7,083 εκατ. ευρώ, τα έξοδα για μελέτες – έργα από τρίτους 16,8% στα 2,101 εκατ. ευρώ και τα έξοδα ταξιδιών 19,3% στα 456,6 χιλ. ευρώ.

Στη χρήση 2018 αποδόθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό ποσό 4,800 εκατ. ευρώ που προέρχεται από το αδιάθετο αποθεματικό της χρήσης 2014.

Το ποσό που πρέπει να αποδοθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό στις «Λοιπές Υποχρεώσεις» ανέρχεται στο ποσό των 107,489 εκατ. ευρώ και πρόκειται για το αδιάθετο αποθεματικό των χρήσεων 2014 – 2017.

Share.

Comments are closed.