Η Siemens χαράζει τη μελλοντική πορεία της με το Vision 2020+

0

Η Siemens χαράζει την πορεία για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ισχυρότερης κερδοφορίας, με μια απλοποιημένη και πιο λιτή εταιρική δομή. Ο κύριος στόχος της στρατηγικής της εταιρείας Vision 2020+ είναι να δώσει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens σημαντικά περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία κάτω από το ισχυρό brand της Siemens, ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους στις αντίστοιχες αγορές τους. Τα σχέδια προβλέπουν επίσης την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ανάπτυξης της εταιρείας μέσω επενδύσεων σε νέους τομείς ανάπτυξης, όπως οι υπηρεσίες ενσωμάτωσης του ΙοΤ, η διαχείριση κατανεμημένης ενέργειας και οι λύσεις υποδομών για την ηλεκτρική κινητικότητα. Η προσήλωση στην επέκταση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, στην οποία η Siemens είναι ήδη ο παγκόσμιος ηγέτης, θα συμβάλει περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων όσο και το περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά δύο τοις εκατό μεσοπρόθεσμα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τα έσοδα μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα στρατηγικής Vision 2020, το οποίο ξεκίνησε η Siemens το 2014, έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό – ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία από ό, τι είχε προγραμματιστεί. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις μας είναι σημαντικά πιο κερδοφόρες, η ικανοποίηση των πελατών είναι στα υψηλότερα επίπεδα και η Διεύθυνση Digital Factory είναι ο ηγέτης της αγοράς στη βιομηχανική ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίζει την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και είναι πεπεισμένο ότι το Vision 2020+ είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού και την ενίσχυση της Siemens για την επόμενη δεκαετία από μια ισχυρή θέση», δήλωσε ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens Jim Hagemann Snabe.

Σύμφωνα με τον Kaeser, οι εταιρείες συχνά αποφεύγουν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές έως ότου αντιμετωπίσουν προφανείς δυσκολίες. «Θα ήταν ανεύθυνο να επαναπαυτούμε τώρα στις δάφνες μας», δήλωσε. «Η ταχύτητα και η δύναμη των παγκόσμιων αλλαγών αυξάνονται και είναι υποχρέωσή μας να τις προβλέψουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας με βιώσιμο τρόπο». Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens, η ψηφιοποίηση, που συχνά ονομάζεται«Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία της βιομηχανίας.

«Δεν θα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτές που θα επιβιώσουν, αλλά αυτές που προσαρμόζονται περισσότερο. Γι’ αυτό θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στην κατανόηση του Ownership Culture (Νοοτροπία της Κυριότητας) μας και θα δώσουμε στις επιχειρήσεις μας σημαντικά περισσότερες επιχειρηματικές ευθύνες από ό, τι στο παρελθόν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την άμεση ανάθεση των λειτουργιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Kaeser. Επιπλέον, οι αγορές της εταιρείας αντιμετωπίζουν μείζονες μεταβολές που προκαλούνται από megatrends, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα και τα κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα. Η Siemens προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να διαμορφώσει ενεργά αυτές τις αλλαγές.

Ο Kaeser είναι πεπεισμένος ότι το Vision 2020+ θα ενώσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών: «Θα γίνουμε ακόμα πιο γρήγοροι και πιο ειδικοί στην υποστήριξη και τη συμβουλευτική των πελατών μας για την επίτευξη των στόχων τους – και όχι μόνο όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Για τους εργαζομένους μας, η Siemens της επόμενης γενιάς σημαίνει μεγαλύτερη προσωπική και δημιουργική ελευθερία και περισσότερες ευκαιρίες ανάληψης ευθύνης. Οι επενδυτές μας θα επωφεληθούν επίσης, καθώς θα προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι οι καλύτεροι στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα αγορών τους. Και μια ακόμη πιο ισχυρή Siemens θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ευθύνες της», πρόσθεσε.

Νέα δομή: Περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία – λιγότερη κεντρική διαχείριση

Ο στόχος της νέας δομής της εταιρείας είναι να παρέχει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία. Ως αποτέλεσμα, το οργανωτικό επίπεδο των σημερινών Διευθύνσεων θα εξαλειφθεί, η περιφερειακή οργάνωση θα αναπροσαρμοστεί για να αυξήσει περαιτέρω τον προσανατολισμό της στον πελάτη, ενώ θα απλοποιηθεί και η κεντρική διοίκηση της εταιρείας. «Με την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας, χτίζουμε τη Siemens της επόμενης γενιάς. Η λιγότερη διαχείριση από τα κεντρικά και η περισσότερη ελευθερία για τις δραστηριότητές μας θα μας κάνουν πιο ισχυρούς και πιο ευέλικτους», δήλωσε ο Kaeser.

Κάτω από το επίπεδο Ομίλου, θα υπάρχουν τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες και τρεις Στρατηγικές Εταιρείες. Η αναπροσαρμογή θα δώσει στη Siemens τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την εστίαση στον πελάτη, και να προσανατολίσει τις δραστηριότητές της στις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. «Οι ημέρες όπου οι εταιρείες έργων, οι εταιρείες προϊόντων, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών, με όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις τους θα μπορούσαν να έχουν κεντρική και αποτελεσματική διαχείριση, έχουν παρέλθει», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Η νέα δομή θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης την 1η Οκτωβρίου 2018. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Κτηρίων (BT), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (EM), η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αερίου (PG), η Διεύθυνση Ψηφιακού Εργοστασίου (DF) και μεγάλα τμήματα της Διεύθυνσης Process Industries and Drives Division (PD) θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν τρεις νέες Επιχειρησιακές Εταιρείες. Οι Επιχειρηματικές Μονάδες της εταιρείας θα δημιουργηθούν επίσης εκ νέου, πιο επικεντρωμένα και θα ενσωματωθούν στις τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες.

Επιχειρησιακές Εταιρείες:

Αέριο και Ενέργεια (GP)

 • Έδρα: Houston, Texas
 • CEO: Lisa Davis
 • COO: Tim Holt
 • CFO: Michael Becker
 • Με περίπου 71.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, οι δραστηριότητες GP παρήγαγαν έσοδα περίπου €21 δισ. και είχαν περιθώριο κέρδους περίπου 9% στο χρηματοοικονομικό έτος 2017.

Έξυπνες Υποδομές (SI)

 • Έδρα: Zug, Switzerland
 • CEO: Cedrik Neike
 • COO: Matthias Rebellius
 • CFO: Axel Meier
 • Με περίπου 71.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, οι δραστηριότητες SI δημιούργησαν έσοδα περίπου €14 δισ. και είχαν περιθώριο κέρδους 11% περίπου στο χρηματοοικονομικό έτος 2017.

Ψηφιακή Βιομηχανία (DI)

 • Έδρα: Nuremberg, Germany
 • CEO: Klaus Helmrich
 • COO: Jan Mrosik
 • CFO: Maria Ferraro
 • Με περίπου 78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, οι δραστηριότητες DI δημιούργησαν έσοδα περίπου €14 δισ. και είχαν περιθώριο κέρδους περίπου 16% στο χρηματοοικονομικό έτος 2017.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νεοσύστατων Επιχειρησιακών Εταιρειών θα συνεχίσουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG.

Οι Στρατηγικές Εταιρείες θα περιλαμβάνουν τη Siemens Healthineers και τη Siemens Gamesa Renewable Energy, δύο πλήρως ενοποιημένες εταιρείες, στις οποίες η Siemens κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου συνδυασμού της με την Alstom, θα συμπεριλάβουν και τις δραστηριότητες mobility της Siemens.

Η σημερινή Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών θα συνδυαστεί με τις Παγκόσμιες Υπηρεσίες Επιχειρήσεων και τις Υπηρεσίες Κτηματομεσιτικών Συναλλαγών για τη δημιουργία των Εταιρειών Υπηρεσιών. Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της Siemens αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποδοτικότητα.

H Eταιρική Ανάπτυξη (Corporate Development) θα διαχειρίζεται κεντρικά τη Siemens Corporate Technology και, μεταξύ άλλων, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της εταιρείας.

Από τη μία πλευρά, οι ΜμΕ περιλαμβάνουν μετοχικά μερίδια που τηρούνται επί του παρόντος σε κεντρικές διαχειριζόμενες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου (CMPA). Από την άλλη, περιλαμβάνουν επίσης επιχειρησιακές εταιρείες. Οι επιχειρησιακές εταιρείες προέρχονται κυρίως από το σημερινή Διεύθυνση PD. Εντούτοις, οι ΜμΕ θα περιλαμβάνουν επίσης τη Siemens Postal Parcel & Airport Logistics, η οποία είναι επί του παρόντος μέρος της CMPA, καθώς και οι υποθαλάσσιες δραστηριότητες της Διεύθυνσης EM. Οι ΜμΕ απασχολούν σήμερα περίπου 21.000 άτομα και αποφέρουν έσοδα περίπου €5 δισ. Στο χρηματοοικονομικό έτος 2017, είχαν καθαρή ζημία μεγαλύτερη από €300 εκατ. Μέχρι το 2023, οι ΜμΕ αναμένεται να επιτύχουν περιθώριο πέντε τοις εκατό. Ο Jochen Eickholt θα είναι επικεφαλής της μονάδας ΜμΕ.

Στο μέλλον, η έδρα της Εταιρείας θα είναι σημαντικά πιο ευέλικτη και ορισμένα από τα καθήκοντα και οι εργαζόμενοί της θα μεταφερθούν σε άλλες μονάδες. Τα κεντρικά γραφεία θα επικεντρωθούν σε βασικά καθήκοντα (χρηματοδότηση, διακυβέρνηση & αγορές, νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης, ανθρώπινοι πόροι και επικοινωνία).

Επέκταση των δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης

Η εξαγορά της mendix και η είσοδος στις Ενσωματωμένες Υπηρεσίες IoT θα επιτρέψει στη Siemens να επεκτείνει ενδελεχώς την ηγετική θέση της στην αγορά της ψηφιακής βιομηχανικής παραγωγής. Η mendix είναι ηγέτης και πρωτοπόρος στον τομέα των αποκαλούμενων πλατφορμών ανάπτυξης εφαρμογών χαμηλού κώδικα. Η τεχνολογία της mendix καθιστά δυνατό, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών έως και δέκα φορές πιο γρήγορα. Λόγω της ταχύτητάς της, αυτή η τεχνολογία θα επιτρέψει στους πελάτες του MindSphere να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος. Η τιμή αγοράς της είναι € 0,6 δισ. Η συναλλαγή, η οποία υπόκειται σε κανονιστική έγκριση, αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συναλλαγή είναι διαθέσιμες στο www.siemens.com/press/PR2018080264COEN

Με τη νεοσυσταθείσα Επιχειρηματική Μονάδα των Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης IoT, η Siemens επεκτείνει την προσφορά της πλατφόρμας IoT για να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Αξιοποιώντας πολυετή πείρα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών καθώς και κορυφαίες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η Siemens σχεδιάζει να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σχεδιασμού, εκπόνησης πρωτοτύπων και υλοποίησης. Μέχρι το 2025, η αγορά υπηρεσιών ενσωμάτωσης του Διαδικτύου αναμένεται να επιτύχει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από δέκα έως δεκαπέντε τοις εκατό. Η Siemens σχεδιάζει να προσλάβει περίπου 10.000 εργαζόμενους στον τομέα αυτό μέχρι το 2025.

Share.

Comments are closed.