Βελτίωση μεγεθών καταγράφει η Vodafone Ελλάδος

0

Η σταθερή τηλεφωνία ενισχύει τα μεγέθη της Vodafone Ελλάδος, τα οποία καταγράφουν βελτίωση κατά την οικονομική της χρήση από 1 Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017 (ακολουθεί τον διεθνή όμιλο ως προς τις ημερομηνίες) σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις που δημοσιοποίησε.

Ο κύκλος εργασιών της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας αυξήθηκε 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και διαμορφώθηκε στα 853,4 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε 6,8% στα 275,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων  ήταν 5,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων 15,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το τελικό της αποτέλεσμα (μετά από φόρους) παρέμεινε αρνητικό με ζημιά 11,2 εκατ. μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 29,5 εκατ. ευρώ.

vodafone-hq

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των εσόδων της η συνολική αύξησή τους οφείλεται κυρίως στη σταθερή τηλεφωνία. Τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία ήταν 569,5 εκατ. ευρώ έναντι 580,2 εκατ. μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,8%, ενώ τα έσοδα από τη σταθερή αυξήθηκαν 9,5% στα 191,9 εκατ. ευρώ (έναντι 175,2 εκατ.). Το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με την αύξηση της πελατειακής της βάσης στη σταθερή τηλεφωνία η οποία στο τέλος τους 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του infocom.gr, αριθμούσε 694.000 συνδρομητές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η δυναμική της Vodafone θα ενισχυθεί σημαντικά εφόσον εξαγοράσει τη Cyta Ελλάδος. Η συνδρομητική της βάση στη σταθερή θα αγγίξει το 1 εκατ. δίνοντάς της τη δυνατότητα να «τρέξει» ακόμα περισσότερα τιμολογιακά πακέτα που θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του τηλεοπτικού περιεχομένου.

Η Vodafone Ελλάδος ως μέλος ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους δανείζεται από τη μητρική εταιρεία με το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτήν στο τέλος της εξεταζόμενης χρήσης να είναι 671,2 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές συμβάσεις που είχε σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2017, ήταν με την εταιρεία του ομίλου, Vodafone Investments Luxembourg, 625 εκατ. ευρώ λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 2,25% και 1% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής και 250 εκατ. ευρώ λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 0,70% και 0,30% κόστος δέσμευσης διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησής της όπως αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα θα κινηθεί ανοδικά την τρέχουσα χρονιά και θα συνεχίσει ανοδικά τα επόμενα δύο χρόνια. Για την ίδια την Vodafone εκτιμάται ότι θα αυξήσει το συνολικό μερίδιό της, προβαίνοντας στις απαραίτητες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και συνεχίζοντας να επενδύει σε συνδυαστικά προϊόντα σταθερής-κινητής. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων εκτιμάται σε 1,7% για τη δεκαετία προερχόμενος από την σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας καθώς και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων. Επίσης εκτιμάται σταδιακή ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο 35% (από τα σημερινά επίπεδα του 29%) ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών μείωσης κόστους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοσης.

Σημειώνεται επίσης ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει την στρατηγική της, εστιάζοντας στην ανάπτυξη δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη όλων των συνδρομητών της με υψηλές ταχύτητες δεδομένων, στην περαιτέρω ανάπτυξη συνδυαστικών υπηρεσιών μέσω της αύξησης των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας/internet και τηλεόρασης και στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των συνδρομητών. Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής αποτελεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης του νέου δικτύου NGA της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα και Βόλο, καθώς και η εισαγωγή σε ευρεία κλίμακα, υπηρεσιών Fiber to the Home, που αποτελούν τον πλέον προηγμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών internet υπέρ-υψηλής ταχύτητας.

Share.

Leave A Reply