ΕΣΠΑ 18,6 εκατ. για τα δίκτυα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0

Έργο για τον «Εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας», προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 προς την ενίσχυση των υποδομών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

espa

Η πρόσκληση για το προαναφερόμενο έργο που θα υλοποιηθεί από το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και οι ενδιαφερόμενοι που είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας έχουν περιθώριο έως τις 29 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Share.

Leave A Reply