Επενδυτικό πλάνο 15 εκατ. από τη Sunlight – εκδίδει εταιρικό ομόλογο αξίας 50 εκατ.

0

Στο επενδυτικό πλάνο της, στη βελτίωση του κόστους δανεισμού της και σε κεφάλαιο κίνησης θα διαθέσει η Συστήματα Sunlight, του ομίλου συμφερόντων Πάνου Γερμανού, τα 50 εκατ. ευρώ που προσδοκά να αντλήσει μέσω κοινού ομολογιακού δανείου.

sunlight

Σύμφωνα με το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο οι επενδύσεις, ύψους 15 εκατ.,  θα γίνουν  την τριετία 2017-2020 και αφορούν ειδικότερα την ίδρυση στο εξωτερικό δύο θυγατρικών (στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ) για την εξυπηρέτηση των πελατών της, όσον αφορά σε συναρμολόγηση μπαταριών, υποστήριξη μεταπώλησης, συλλογή συσσωρευτών κ.λπ. Σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε επενδύσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στις αγορές του εξωτερικού, στις οποίες κυρίως διαθέτει τα προϊόντα της. Ακόμη, εντός του β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σκοπεύει να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Sunlight Recycling A.Ε., με σκοπό τη μερική μείωση του δανεισμού της και τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και, κατ’ επέκταση, τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο των 8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. H έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει οριστεί για τις 14 Ιουνίου και θα λήξει στις 16 Ιουνίου. Το ομολογιακό που θα εκδώσει η Sunlight θα έχει διάρκεια 5 χρόνια, θα διαιρείται σε 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη 1.000 ευρώ και θα είναι διαπραγματεύσιμο στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Share.

Leave A Reply