Η φορητότητα πρωταθλητής στις αμφισβητήσεις που διερευνά ο Συνήγορος του Καταναλωτή

0

Κατά 35,1% αυξήθηκαν το 2016 οι οικονομικές αμφισβητήσεις του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες ζητήθηκε η μεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση αναφορών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών με πρώτη της ενέργειας ύδρευσης (60,6%) και δεύτερη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (36,4%).

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης Αρχής για πέρσι που δόθηκε στη δημοσιότητα οι αμφισβητήσεις, του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνήθως, προκύπτουν κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου (φορητότητα), όταν η προηγούμενη συμβατική σχέση καταναλωτή – εταιρείας τερματίζεται ανώμαλα (π.χ. ποιότητα υπηρεσιών, ανεξόφλητα υπόλοιπα) ή πρόωρα (σ.σ. πριν από τη συμφωνημένη λήξη της) ή όταν προκύπτουν ζητήματα εφαρμογής και ερμηνείας μεταξύ του δικαιώματος της υπαναχώρησης και του δικαιώματος ακύρωσης της αίτησης φορητότητας. Σημαντικός και συχνά εμφανιζόμενος στις αναφορές των καταναλωτών λόγος για την πρόκληση αμφισβητήσεων θεωρούνται, επιπροσθέτως, οι φερόμενες αναντιστοιχίες μεταξύ προβλεπόμενων στη σύμβαση και παρεχόμενων στην πράξη υπηρεσιών, ιδίως όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξ αποστάσεως και δεν υπάρχει έγγραφος τύπος για να αντληθούν ευχερώς αποδεικτικά στοιχεία.

phone-transfer

Πάντως όπως υπογραμμίζεται από τον Συνήγορο του Καταναλωτή οι κλάδοι των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης εξακολουθούν να εμφανίζουν τα πιο μεγάλα ποσοστά επίλυσης (άνω του 80%, έως και σχεδόν 94%), ενώ σε εξίσου υψηλά ποσοστά (άνω του 70%) κυμαίνεται η φιλική επίλυση διαφορών που εμπίπτουν στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των γενικών υπηρεσιών προς καταναλωτή και των υπηρεσιών μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά φιλικής επίλυσης που επιτυγχάνει η Αρχή σε καταναλωτικές διαφορές δεν πέφτουν ποτέ κάτω από περίπου 65%.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή το 2016 ανήλθε σε 7.067, ιδιαίτερα αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με το 2015. Επίσης, αυξημένος κατά 8% εμφανίζεται ο αριθμός των αναφορών (542) που δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών που δέχθηκαν ο Συνήγορος του Καταναλωτή από την ίδρυσή του και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή από την έναρξη λειτουργίας του. Αθροιστικά, ο αριθμός των αναφορών της Αρχής διαμορφώθηκε σε 7.609. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με το 2010, χρονιά εισόδου της χώρας στη μακρά περίοδο της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης, υπήρξε υπερδιπλασιασμός του αριθμού των αναφορών.

Share.

Leave A Reply