Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, διοργάνωσε ημερίδα για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ), με τη συμμετοχή στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από όλη τη χώρα. Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι Υπουργείων, Περιφερειών, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

gsdp-2

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κ. Γιάννης Ταφύλλης, παρουσίασε τους τομείς παρέμβασης και τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας, καθώς και το νέο πλαίσιο παραγωγής έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο Τομέα.

Επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία του ενιαίου σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, η υλοποίηση έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο θα γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων, ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων, η αντικειμενική κοστολόγηση των σχετικών προτάσεων και ο έλεγχος των δαπανών, η διαλειτουργικότητα των τελικών συστημάτων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, η σύνδεση των ΤΠΕ με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων του Δημοσίου.

Οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήσεις, τόσο δια ζώσης όσο και με τη χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, οι οποίες απαντήθηκαν στο σύνολό τους, καλύπτοντας έτσι ένα σύνολο ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού, υποβολής προτάσεων, και αξιολόγησής τους από τη ΓΓΨΠ.

gsdp-1

Το νέο πλαίσιο για την παραγωγή έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται ο 1ος κύκλος υποβολής προτάσεων Φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ, στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να αξιολογηθούν, με τις νέες διαδικασίες, προτάσεις για έργα ΤΠΕ ύψους 100 εκ. € περίπου.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

Leave A Reply