Έρευνα της CA Technologies για την υιοθέτηση Agile και DevOps

0

Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ικανοποίηση των πελατών και την εταιρική φήμη, οι πρακτικές Agile και DevOps έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερο ευτυχισμένους πελάτες και εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα της νέας παγκόσμιας μελέτης από την CA Technologies (NASDAQ: CA), αποκάλυψαν ότι οι προχωρημένοι χρήστες του Agile ή του DevOps, είδαν σημαντικές αυξήσεις της τάξης του 52 τοις εκατό στην ικανοποίηση του πελάτη και έως 50 τοις εκατό στην παραγωγικότητα.

Ευτυχισμένοι Εργαζόμενοι Σημαίνει Ευτυχισμένοι Πελάτες

Τα αποτελέσματα έδειξαν 30 τοις εκατό όφελος στην προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων, για όσες εταιρείες χρησιμοποιούν συνδυαστικά πρακτικές Agile και DevOps, προκειμένου να βελτιώσουν το κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον – ένα τεράστιο κέρδος εάν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη ταλέντων στον τομέα της πληροφορικής, και τα κόστη τα οποία αναλογούν στην προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων. Συνολικά, 74 τοις εκατό των ερωτηθέντων που έχουν ενσωματώσει DevOps πρακτικές στις Agile υλοποιήσεις, ανέφεραν βελτίωση στην προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων σε σχέση με το 57 τοις εκατό όσων χρησιμοποίησαν μόνο Agile. Όταν συνδύαζαν πρακτικές Agile και DevOps, οι χρήστες επίσης ανέφεραν μια αύξηση 45 τοις εκατό στην παραγωγικότητα σε σύγκριση με εκείνους που χρησιμοποίησαν μόνο Agile. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες διαπίστωσαν ότι προσθέτοντας πρακτικές DevOps σε ένα Agile εργασιακό περιβάλλον:

  • Βελτίωσαν την ικανοποίηση των πελατών κατά ένα επιπλέον 29 τοις εκατό, και
  • 78 τοις εκατό των χρηστών που συνδύασαν Agile και DevOps ανέφεραν μια βελτίωση στην εμπειρία του πελάτη, σε αντίθεση με το 58 τοις εκατό αυτών που χρησιμοποιήσαν μόνο Agile.

Καλύτερα Επιχειρηματικά Αποτελέσματα

Με το 81 τοις εκατό των στελεχών να επιβεβαιώνουν ότι Agile και DevOps είναι κρίσιμης σημασίας για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, η μελέτη έδειξε ότι και οι δυο πρακτικές είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη, και ότι συνδυαστικά, ενίσχυσαν περαιτέρω θετικά τον αντίκτυπο του μετασχηματισμού στην επιχείρηση. Σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι χρησιμοποίησαν μόνο μεθοδολογίες Agile, οι ερωτηθέντες οργανισμοί που έχουν υιοθετήσει τόσο Agile όσο και DevOps:

  • Βελτίωσαν την ανάπτυξη new business κατά 63 τοις εκατό
  • Αύξησαν τη λειτουργική αποδοτικότητα κατά ένα επιπλέον 41 τοις εκατό, και
  • Βελτίωσαν τα IT κόστη κατά ένα επιπλέον 65 τοις εκατό σε σύγκριση με τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν μόνο Agile.

«Συσχετίζουμε την τεχνολογία και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για ανάπτυξη εφαρμογών με τα πραγματικά επιχειρηματικά οφέλη», δήλωσε ο Jeff Scheaffer, General Manager, Continuous Delivery, CA Technologies. «Ο συνδυασμός DevOps με πρακτικές Agile προσφέρει στους οργανισμούς όλων των μεγεθών ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αυξάνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μια πιστή πελατειακή βάση.

Γιατί Πρέπει να Επεκταθείτε Πέρα από την Πληροφορική

Ενώ περισσότερες από τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις χρησιμοποιούν έως ένα βαθμό κάθε μια από τις πρακτικές αυτές ξεχωριστά, ένα «maturity gap» παραμένει καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο το ένα τρίτο έχει αναπτύξει οποιαδήποτε από τις δυο πρακτικές ευρέως μέσα στον οργανισμό. Ωστόσο, τα οφέλη της εκτεταμένης υιοθέτησης ξεφεύγουν από την αρμοδιότητα του τμήματος Πληροφορικής. Τα διαθέσιμα οφέλη των ερωτηθέντων επιχειρήσεων που περιέλαβαν τις πρακτικές αυτές ευρύτερα στον οργανισμό τους, περιλαμβάνουν:

  • 40 τοις εκατό βελτίωση στο time-to-decision (στον χρόνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με νέες ευκαιρίες) για τους προχωρημένους χρήστες, σε σύγκριση με το 33 τοις εκατό των απλών χρηστών.
  • 42 τοις εκατό βελτίωση στο speed-to-market, για τους προχωρημένους χρήστες των DevOps σε σχέση με το 24 τοις εκατό των απλών χρηστών.
  • 88 τοις εκατό των προχωρημένων σε υιοθέτηση Agile και 87 τοις εκατό των προχωρημένων χρηστών DevOps παρατήρησαν βελτίωση στην εμπειρία του πελάτη.

Η σημερινή ανταγωνιστική αγορά απαιτεί από τους οργανισμούς να λάβουν μέτρα ώστε να επεκτείνουν και να ενσωματώσουν τη χρήση Agile και DevOps σε όλους τους τομείς της επιχείρησης,» δήλωσε η Angela Tucci, General Manager, Agile Management, CA Technologies. «Τα αποτελέσματα είναι σαφή- η υιοθέτηση μιας συνδυασμένης προσέγγισης μειώνει τους χρόνους του κύκλου ανάπτυξης και υλοποίησης, και διασφαλίζει ότι η εκτέλεση είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική, και εν τέλει προς όφελος των πελατών.»

Κατά τη μελέτη Accelerating Velocity and Customer Value with Agile and DevOps ρωτήθηκαν 1,770 ανώτατα στελέχη Διοίκησης και Πληροφορικής σχετικά με τη στάση τους απέναντι στις πρακτικές Agile και DevOps και τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους.

Share.

Leave A Reply