Τροποποίηση RUO φέρνει το Vectoring

0

Σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 έθεσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες σε θέματα υπηρεσιών Τοπικού Υποβρόχου και Συναφών Ευκολιών την οποία πρότεινε ο ΟΤΕ.

vectoring-ruo

Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ αλλαγές αφορούν την παροχή υπηρεσιών τοπικού υποβρόχου καθώς και των σχετικών ευκολιών των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, η Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση ΤοΥΒ (ΑΣ ΥΒ) διαφοροποιείται στο πλαίσιο της αναμενόμενης εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL-VECTORING, για την οποία θα υπάρχει μόνο 1 πάροχος που να λαμβάνει ΥΒ από το συγκεκριμένο ΤΚΜ, όπου δεν απαιτείται πλέον η κατασκευή φρεατίου (ανάμεσα στο ΤΚΜ και στην καμπίνα του παρόχου) και ο ΤΠ τερματίζει το συνδετικό καλώδιο μέσα στο ΤΚΜ του ΟΤΕ με επίβλεψη ΟΤΕ.

Επιπλέον περιγράφεται η διαδικασία αλλαγής του κατανεμητή του ΤΚΜ λόγω μη εύρεσης κατάλληλου χώρου για τον τερματισμό 100 ή 200 ζευγών του συνδετικού καλωδίου και πρόβλεψη για το αντίστοιχο τέλος που συνδέεται με την υπηρεσία και επίσης επιταχύνεται ο ρυθμός των παραδόσεων. Ως προς την υπηρεσία πρόσβασης σε αγωγούς και παροχή σκοτεινής ίνας προτείνονται από τον ΟΤΕ αλλαγές στη διαδικασία πρόσβαση σε αγωγό ή/και σκοτεινή ίνα. Σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ οι υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται από το οικείο Α/Κ μέχρι φρεάτιο του δικτύου του ΟΤΕ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο του ΤΠ, εφόσον υπάρχει υφιστάμενη συνεχόμενη υποδομή σωληνώσεων/σκοτεινής ίνας.

Share.

Leave A Reply