Βήματα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής

0

Τη γενική προσέγγιση των νέων κανόνων της χονδρικής αγοράς περιαγωγής με απώτερο στόχο την κατάργηση των τελών περιαγωγής το 2017 καθόρισε την περασμένη Παρασκευή το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ. Το συμφωνηθέν κείμενο θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επισημάνθηκε το Συμβούλιο θα ήθελε ταχεία συμφωνία ούτως ώστε να μπορέσουν να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής, όπως έχει συμφωνηθεί, τον Ιούνιο του 2017.
roamingΣτο σχέδιο κανονισμού ορίζονται τα ανώτατα όρια των ποσών που μπορούν οι πάροχοι να χρεώνουν μεταξύ τους για τη χρήση των δικτύων τους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Τα εν λόγω ανώτατα όρια αφορούν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και τη χρήση δεδομένων.

Στόχος είναι να καθοριστούν τα ανώτατα όρια σε τέτοιο επίπεδο που η κατάργηση των τελών περιαγωγής να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ, παρόλο που η χρήση των κινητών, τα ταξιδιωτικά μοντέλα και τα επίπεδα των τιμών είναι πολύ διαφορετικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Προς τούτο, στόχος των νέων κανόνων είναι να διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις σε δίκτυα και να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός τόσο στις εγχώριες όσο και στις εξωτερικές αγορές.

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τη χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση προβλέπεται σταδιακή μείωση, με μέγιστη χρέωση 0,01€/MB στα μέσα του 2017 η οποία θα μειώνεται σταδιακά έως ότου φθάσει τα 0,005€/MB στα μέσα του 2021. Η μείωση των ανωτάτων ορίων αντανακλά την προσδοκία ότι το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής θα ελαττωθεί κατά τα επόμενα έτη.

Το ανώτατο όριο χονδρικής για τη χρήση δεδομένων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παρούσας επανεξέτασης. Η χρήση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται αλματωδώς. Με την κατάργηση των τελών περιαγωγής, η κατανάλωση δεδομένων στο εξωτερικό αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοια πορεία.

Για τηλεφωνικές κλήσεις, η μέγιστη προσαύξηση θα ανέρχεται σε 0,0353€ το λεπτό και για τα μηνύματα SMS, σε 0,01€ ανά μήνυμα.

Στη γενική προσέγγιση προβλέπεται και ένας νέος μηχανισμός σε επίπεδο χονδρικής ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα σε εξαιρετικές περιστάσεις. Σε περίπτωση που οι πάροχοι δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος, θα μπορούν να ζητήσουν από τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας τους την άδεια να επιβάλουν προσαύξηση πέραν των ανωτάτων ορίων. Ωστόσο, ακόμη και αν εφαρμοσθεί προσαύξηση κατ’ εξαίρεση, η συνολική χρέωση χονδρικής για τη χρήση δεδομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,0085€/MB.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει αναφορά για το πώς λειτουργούν οι κανόνες και, εάν κριθεί σκόπιμο, να προτείνει νέους.

Share.

Leave A Reply