Ξεκινά η διαδικασία για τη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz

0

Έπειτα από περισσότερο από ένα έτος που έχουν λήξει οι σχετικές άδειες το υπουργείο Υποδομών δημοσιοποίησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας την Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Περιορισμός και Καθορισμός Είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz», η οποία αφορά τη διάθεση φάσματος στις ζώνες 24,5 – 26,5 GHz, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες.

lte-base-station

Όπως αναφέρεται στην Υ.Α. ο αριθμός των δικαιωμάτων θα είναι έως 15 εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2×56 MHz συμπεριλαμβανόμενων των συχνοτήτων ασφάλειας (guard bands) στη ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397 MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους 28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών. Οι άδειες που θα παραχωρηθούν μετά από διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας θα είναι 15ετούς διάρκειας.​

Share.

Leave A Reply