Δημοπρασία για την Καθολική Υπηρεσία με στόχο το μηδενικό κόστος

0

Με τη συμμετοχή των ΟΤΕ, Cosmote και Forthnet και στόχο το μηδενικό κόστος διεξάγεται την ερχόμενη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) η δημοπρασία   με μειούμενο τίμημα προκειμένου να επιλεγεί ο πάροχος που θα αναλάβει την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας «πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών» στην ελληνική επικράτεια.

eett

Υπερθεματιστής της διαδικασίας θα αναδειχθεί ο πάροχος που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή θα ζητήσει τη χαμηλότερη αποζημίωση για την παροχή του συγκεκριμένου στοιχείου Καθολικής Υπηρεσίας.

Ο ορισμός του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας θα ξεκινά από 1/1/2017, εκτός εάν ο υπερθεματιστής δηλώσει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την υπηρεσία σε συντομότερο χρονικό διάστημα και θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρία έτη, εκτός εάν ο  υπερθεματιστής δηλώσει ότι επιθυμεί να ορισθεί για διάστημα πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι πλέον όποιος από τους παρόχους οριστεί θα μπορεί να παρέχει σταθερή τηλεφωνία μέσω ασύρματων δικτύων (π.χ. μέσω δορυφόρου ή μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Εφόσον προκύψει κόστος για την καθολική υπηρεσία αυτό θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ όλων των παρόχων.

Οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες θα διαγωνιστούν για την τηλεφωνία καθώς για τις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου και τα κοινόχρηστα τηλέφωνα ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί μόνον από τον ΟΤΕ.

Η όλη διαδικασία είχε προγραμματιστεί για πέρσι ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης στην τοποθέτηση προέδρου στην ΕΕΤΤ. Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η αποτίμηση της αξίας της καθολική υπηρεσίας που προσέφερε ο ΟΤΕ τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει την διενέργεια δημοπρασίας δύο σταδίων. Στο  πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί µε την αίτηση συµµετοχής,

την αρχική οικονομική προσφορά και στο δεύτερο στάδιο διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων µε μειούμενο τίμημα. Σε περίπτωση που στο πρώτο στάδιο υποβληθούν µία ή περισσότερες έγκυρες αρχικές οικονομικές  προσφορές  μηδενικής αποζημίωσης, για μια ή περισσότερες υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλους τους συµµετέχοντες που έχουν προεπιλεγεί.

Οι συµµετέχοντες έχουν την δυνατότητα εντός της προθεσµίας που ορίζει η ΕΕΤΤ, να δηλώσουν εάν επιθυμούν και οι ίδιοι να αναλάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία µε µμηδενική αποζημίωση.  Εάν δεν υπάρχει έγκυρη αρχική οικονομική προσφορά µμηδενικής αποζημίωσης και υπάρχει µόνο ένας συµµετέχων που έχει προεπιλεγεί σε κάποιο στοιχείο καθολικής υπηρεσίας, τότε δεν πραγματοποιείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων για το στοιχείο αυτό και ορίζεται αυτός ο μοναδικός συµµετέχων, ως ο νέος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή του στοιχείου αυτού.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες έγκυρες αρχικές οικονομικές προσφορές για κάποια από τις υπηρεσίες (στην προκειμένη αυτό μπορεί να συμβεί μόνον για τη φωνή) πραγματοποιείται  δημοπρασία πολλαπλών γύρων.

Share.

Leave A Reply