Ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία για την Altec

0

Αποδεκτή έκαναν την πρόταση που κατατέθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias περί υπαγωγής της εταιρείας Altec στο άρθρο 106ια του 3588/2007 η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα συγκεκριμένα άρθρα του πτωχευτικού κώδικα προβλέπουν  ειδική εκκαθάριση με την εταιρεία σε λειτουργία.

altec

Κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε (29.8.2016) η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των Μετόχων – Τραπεζών με ποσοστό 40,552%.  Λευκό ψήφισε ο Αθανάσιος Αθανασούλης (πρόεδρος της εταιρείας) που εκπροσωπούσε το 18,168% του μετοχικού κεφαλαίου, καθότι, σύμφωνα με όσα δήλωσε, δεν διευκρινίστηκε, αν η ως άνω πρόταση των Μετόχων – Τραπεζών, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο, το οποίο ικανοποιεί καίρια θέματα, που αφορούν στην συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, στα θέματα των εργαζομένων καθώς στην εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης προς το Δημόσιο, ή αν αποτελεί μία μη συστηματικά μελετημένη ενέργεια, που θα απαξιώσει περαιτέρω την εταιρεία. Ο κ. Αθανασούλης δήλωσε την πρόθεση του να συμπράξει και να συναινέσει μόνο σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου το οποίο κατά σαφή και συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλίζει την συνέχιση των λειτουργιών που έχουν αποδειχθεί βιώσιμες και με θετικά αποτελέσματα, την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης προς το Δημόσιο, την πλήρη και ομαλή ολοκλήρωση των έργων του Δημοσίου που έχει αναλάβει και εκτελεί η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ALTEC INTEGRATION A.E και τέλος τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι οι εξελίξεις στην Altec είναι δύσκολα αναστρέψιμες.

 

Share.

Leave A Reply