Cisco Tetration Analytics

0

Η Cisco ανακοίνωσε πρόσφατα τη λύση Cisco Tetration AnalyticsTM, μια πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει πλήρη έλεγχο και καταγραφή σε κάθε σημείο των Data Center, σε πραγματικό χρόνο – για κάθε πακέτο, κάθε ροή δεδομένων και κάθε ταχύτητα.

Cisco_DataCenter_3 (1)

Η πλατφόρμα Cisco Tetration Analytics συγκεντρώνει μέσω τηλεμετρίας στοιχεία από τους αισθητήρες υλικού και λογισμικού και στη συνέχεια αναλύει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές. Η τεχνολογία Tetration αντιμετωπίζει κρίσιμες λειτουργίες του data center, όπως η συμμόρφωση με τις πολιτικές, η πλήρης ανάλυση εφαρμογών και η μετάβαση σε ένα μοντέλο ασφαλείας απαλλαγμένο από κινδύνους. Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση, η πλατφόρμα Tetration Analytics παρέχει στους διαχειριστές την συνολική εικόνα του data center, που θα απλοποιήσει σημαντικά την αξιοπιστία των λειτουργιών, τις zero-trust λειτουργίες και την μετάβαση των  εφαρμογών σε λύσεις SDN και cloud.

Η πλατφόρμα Cisco Tetration Analytics επιτρέπει στις εταιρείες τα εξής:

  • Κατανόηση των αλληλεξαρτώμενων εφαρμογών σε ολόκληρο το data center τους και στο cloud
  • Υιοθέτηση προληπτικής στάσης: λήψη τεκμηριωμένων επιχειρησιακών αποφάσεων και επικύρωση των αποτελεσμάτων των αλλαγών πολιτικής, πριν αυτές εφαρμοστούν
  • Αναζήτηση σε δισεκατομμύρια ροών σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης και του περιβάλλοντος εργασίας του Tetration

Συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εφαρμογών για άμεσο εντοπισμό οποιασδήποτε απόκλισης από τα πρότυπα επικοινωνίας.

Η πρόκληση
Σήμερα, δεν υπάρχει ένα ενιαίο εργαλείο σχεδιασμένο για τη συλλογή στοιχείων τηλεμετρίας από κάθε σημείο του data center και την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σε μεγάλη κλίμακα. Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες εκτελούσαν αποσπασματικές εργασίες, χωρίς την απαραίτητη συσχέτιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση επιχειρησιακών ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι περίπλοκοι, αργοί και αποσπασματικοί τρόποι είναι δαπανηροί από άποψη χρόνου, χρήματος και χαμένων ευκαιριών. Οι διαχειριστές αυτή τη στιγμή αδυνατούν να παρέχουν άμεση και πλήρη καταγραφή.

  • Στερούνται ελέγχου σε βάθος στην υποδομή του data center και στον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές αλληλοεπιδρούν, κάτι που οδηγεί σε επιχειρησιακές προκλήσεις.
  • Δεν είναι σε θέση να μετεγκαταστήσουν εφαρμογές στο cloud ή να δημιουργήσουν αποτελεσματικά, με ακρίβεια και ταχύτητα, ένα εφεδρικό κέντρο δεδομένων (Disaster Recovery).
  • Δεν είναι σε θέση να υιοθετήσουν ένα zero-trust μοντέλο, επειδή δεν διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες και πόρους για την εφαρμογή ή τη διατήρηση του.

Η λύση: Πλατφόρμα Cisco Tetration Analytics
Η τεχνολογία Tetration παρέχει πλήρη και σε βάθος έλεγχο του data center, χρησιμοποιώντας είτε αισθητήρες λογισμικού με ελάχιστη επιβάρυνση ως διαδικασία, είτε αισθητήρες δικτύου που παρακολουθούν κάθε πακέτο δεδομένων στην υπάρχουσα ταχύτητα ή ένα συνδυασμό και των δύο για την πιο ολοκληρωμένη λύση. Η τεχνολογία Tetration εκτελεί προηγμένα analytics σε πραγματικό χρόνο και παρουσιάζει ρεαλιστική ανάλυση με ευκολονόητα γραφικά. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες του data center, όπως: ανάλυση εφαρμογών, αυτοματοποιημένες white list πολιτικές, προσομοίωση πολιτικών και ανάλυση επιπτώσεων, διαχείριση συμμόρφωσης και ανάλυση κινδύνου στη ροή του δικτύου.

Η τεχνολογία Tetration αποτελεί κάτι σαν «μηχανή του χρόνου» για το data center, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δουν αναδρομικά τι έχει συμβεί στο παρελθόν, να δουν τι συμβαίνει στο παρόν σε πραγματικό χρόνο και να προβάλουν αυτά που ενδέχεται να συμβούν:

  • Μοντελοποίηση των αλλαγών πριν εφαρμοστούν, για την κατανόηση της επίδρασης επί των εφαρμογών και την εξασφάλιση τεκμηριωμένων επιχειρησιακών αποφάσεων.
  • Επαλήθευση εφαρμογής των αλλαγών πολιτικής και της πλήρους λειτουργίας τους.
  • Προσομοίωση πολιτικών σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά – δείτε σε επανάληψη οτιδήποτε συνέβη στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή, με δυνατότητες μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων.

Πως δουλεύει
Αισθητήρες λογισμικού εγκαθίσταται σε κεντρικούς υπολογιστές: είτε σε εικονικά μηχανήματα ή σε μεμονωμένους servers. Στην πρώτη έκδοση του Tetration, οι αισθητήρες λογισμικού υποστηρίζουν Linux και Windows servers, ενώ οι αισθητήρες υλικού είναι ενσωματωμένοι στα ASICs των μεταγωγών δικτύου Nexus 9200-X και Nexus 9300-EX της Cisco, για τη συλλογή δεδομένων στην ταχύτητα της γραμμής από όλες τις θύρες. Μια και μόνο συσκευή Tetration μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι ένα εκατομμύριο μοναδικές ροές ανά δευτερόλεπτο. Οι αισθητήρες τόσο του λογισμικού όσο και του υλικού κοινοποιούν τις πληροφορίες κάθε ροής σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα Tetration Analytics. Η πλατφόρμα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε data center, με οποιουδήποτε τύπου server και δικτυακό μεταγωγο δεδομένων.

Share.

Leave A Reply