Σε διαβούλευση η οδηγία μείωσης του κόστους εγκατάστασης των NGA

0

Για μόνον 4 μέρες (ξεκίνησε την Τρίτη 24.5 και έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης 27.5) έχει τεθεί από το υπουργείο Υποδομών σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 optiki ina

Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην υιοθέτηση της οδηγίας η οποία θεωρείται αναγκαία για να προχωρήσουν τα δίκτυα νέας γενιάς και μάλιστα αυτό έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεσή της που αξιολογεί την πρόοδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI).  Εκτιμάται ότι ο χρόνος αυτός δεν αρκεί για να μελετηθεί από τους ενδιαφερόμενους ένα κείμενο άκρως τεχνικό που όμως αφορά τα δίκτυα νέας γενιάς τα οποία με τη σειρά τους θα καθορίσουν το κατά πόσο η χώρα θα καταφέρει να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή μάλιστα που οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) θεωρούνται κλειδί για την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το σε διαβούλευση σχέδιο νόμου τα τέλη διέλευσης και χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, για όλη την Ελλάδα καθορίζονται με κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)  κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης.  Όπως αναφέρεται ρητά το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.

Στο υπουργείο Υποδομών δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο το οποίο συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα. Ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται οι πληροφορίες αυτές καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσής τους εξειδικεύονται με Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Για τη λήψη των σχετικών αδειών διέλευσης καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες με την παρέλευση των οποίων (εφόσον δεν υπάρχει απάντηση) θεωρείται ότι η άδεια έχει ληφθεί αυτοδίκαια. Η χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο περιεχόμενό της και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του παρόχου από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Για αιτήματα επίλυσης διαφορών μεταξύ παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορέων εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Άρθρου 29 του ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ως αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Για αιτήματα επίλυσης διαφορών μεταξύ Παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών φορέων εκμετάλλευσης δικτύων, εξαιρουμένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται ειδική υπηρεσία που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών συστήνεται διαρκής επιτροπή, με συμμετοχή όλων των φορέων που εποπτεύουν τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς, η οποία, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, θα εξετάζει τις προκύπτουσες διαφορές και θα εκφέρει –μη δεσμευτική- γνωμοδότηση, εντός των προθεσμιών που θέτει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών. Ειδικότερα θέματα για τη σύσταση και τη λειτουργία της Επιτροπής καθορίζονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση.

Επίσης βάση του σχεδίου νόμου σε όλες τις νέες οικοδομές για τις οποίες η αίτηση για οικοδομική άδεια θα υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και σε όλα τα κτήρια για τα οποία θα κατατεθεί αίτηση ανακαίνισής τους μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα πρέπει να κατασκευαστούν υποδομές υποδοχής τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς (NGA δίκτυα ταχύτερης σύνδεσης στο διαδίκτυο).

Τα σχόλια που θα γίνουν επί του σχεδίου νόμου από τους ενδιαφερόμενους να εγκαταστήσουν δίκτυα αναμένονται με ενδιαφέρον με δεδομένο ότι οι πάροχοι σε πολλές περιοχές έχουν αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα προβλήματα  στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν δίκτυα.

Share.

Leave A Reply