Προχώρησαν οι συζητήσεις της Forthnet με τις τράπεζες

0

Προχώρησαν οι συζητήσεις της Forthnet με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.

forthnet_financials

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης με αφορμή την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2015 η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία έλαβε από τις τράπεζες πρόταση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών συνοπτικών όρων, οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων εγκριτικών οργάνων των τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων (326,2 εκατ. ευρώ) και την έχει κάνει καταρχάς αποδεκτή.

Η Forthent το 2015 είχε έσοδα 352 εκατ. ευρώ μειωμένα σε σχέση με το 2014 κατά 7% ζημιές προ φόρων 49,6% έναντι ζημιών 51,7 εκατ. και ζημιές μετά από φόρους ύψους 49,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,3 εκατ. ευρώ.Τα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του δωδεκαμήνου του 2015 διαμορφώθηκαν σε 50,48 εκατ., έναντι 59,97 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2014, επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων που οφείλονται στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις το 2015 διαμορφώθηκαν στα 11,3 εκ. αυξημένες κατά 3,9 εκ. σε σχέση με το 2014.

Στο τέλος του 2015, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ήταν 346,3 χιλιάδες, μειωμένα κατά 4,7%. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 43,9%.

Η Forthnet παραμένει ο μεγαλύτερος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος με 620,5 χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές LLU οι οποίοι ωστόσο σε σχέση με το τέλος του 2014 μειώθηκαν κατά 3,6%.
Στο τέλος του 2015, η συνδρομητική βάση της Nova διαμορφώθηκε σε 494,5 χιλιάδες, σημείωσε δηλαδή μια μείωση 2,5%, σε σχέση με το τέλος του 2014. Όπως επισημαίνεται η εξάπλωση των υπηρεσιών 3play αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος εξήγησε τη μείωση των μεγεθών της εταιρείας ως εξής: «Το 2015, οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, επηρεάζοντας αρνητικά και τον κλάδο της λιανικής αγοράς. Σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, διατηρήσαμε μια συντηρητική προσέγγιση στην εμπορική πολιτική μας, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Για την τρέχουσα χρήση θα δώσουμε περαιτέρω έμφαση στην εμπειρία των συνδρομητών μας, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών on demand συνδρομητικής τηλεόρασης, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της πλατφόρμας μας».

Share.

Leave A Reply