Ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών αυτοματοποιημένων οχημάτων μαζικής μεταφοράς επιβατών

0

Την επίσημη ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών των έξι αυτοματοποιημένων οχημάτων μαζικής μεταφοράς επιβατών, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ, στην πόλη των Τρικάλων σηματοδότησε η συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.

2016-03-15 13.14.24

Στη συνέντευξη τύπου αυτή συμμετείχαν η Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Γενική Γραμματέας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κα. Θεοπίστη Πέρκα, ο Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίων κος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ Δρ. Άγγελος Αμδίτης και ο συντονιστής του έργου CityMobil2 και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ρώμης (CTL) Δρ. Adriano Alessandrini, οι οποίοι παρουσίασαν εκτενώς την όλη προσπάθεια, τα αποτελέσματα των δοκιμών αλλά και τα οφέλη τους για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων και την Ελλάδα γενικότερα, καθώς και την εξαιρετική σημασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πιλοτικές δοκιμές στην πόλη των Τρικάλων, που ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CityMobil2: «Cities demonstrating cybernetic mobility», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 7ου Πλαισίου Στήριξης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και επικεντρώνεται στην προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για τη μελλοντική εφαρμογή αυτόματων συστημάτων μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ και Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE, ανέφερε ότι το έργο CityMobil2, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία που πλαισιώνουν τις μεταφορές, όπως οι υποδομές των μεταφορών, το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, τα οχήματα κ.λπ. Ένα αυτόματο όχημα απομονωμένο δεν έχει καμία σημασία πόσο καλό είναι τεχνολογικά, καθώς εάν τοποθετηθεί από μόνο του σ’ ένα κλασικό σύστημα μεταφορών η απόδοσή του θα είναι το λιγότερο ανεπαρκής. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό το κατά πόσο μια πλήρης αλλαγή στο σύστημα μεταφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει σωστά.

Και αυτό ακριβώς έγινε στην πράξη στα Τρίκαλα. Οι τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίηση των πιλοτικών δοκιμών ήταν πάρα πολλές, καθώς για να κυκλοφορήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο όχημα μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης, χωρίς τον απόλυτο διαχωρισμό του από τα συμβατικά οχήματα, χρειάζεται να υπάρχει αρίστη δυνατότητα εύρεσης της θέσης και της τοποθέτησης του οχήματος στο χώρο, ακριβείς χάρτες, πλήρης ψηφιοποίηση του περιβάλλοντος και των εμποδίων και άριστη χωρίς διακοπές επικοινωνία.
Σχετικά με την παγκόσμια πρωτοτυπία του εγχειρήματος ο Δρ. Αμδίτης τόνισε ότι το εγχείρημα στα Τρίκαλα είναι εντυπωσιακό, καθώς είναι η πρώτη φορά που πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα κυκλοφόρησαν μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης, χωρίς τον απόλυτο διαχωρισμό τους από τα συμβατικά οχήματα και χωρίς την παρουσία οδηγού. Όλες οι υπόλοιπες δοκιμές αυτόματων οχημάτων που έχουν γίνει ανά τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν είτε σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, είτε με παρουσία οδηγού που μπορούσε να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή και να πάρει τον έλεγχο του οχήματος. Λόγω της μοναδικότητας του εγχειρήματος οι συντελεστές ήδη λαμβάνουν αιτήματα από διάφορους παγκόσμιους φορείς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σχετικά με τις πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα.
Το εγχείρημα, σύμφωνα με τον Δρ. Αμδίτη, αποτελεί επίσης και μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα. Από την μια πλευρά δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να συμμετάσχει σε πλήθος σχετικών ερευνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα των Ευφυών Μεταφορών και από την άλλη η αυτοματοποίηση στις μεταφορές αποτελεί μια νέα βιομηχανία, η οποία προσφέρει πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών για τη χώρα.
Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο Δρ. Αμδίτης τόνισε την εντυπωσιακή ανταπόκριση των στελεχών του Υπουργείου που παρείχαν έξυπνες λύσεις σε θέματα που δεν έχουν επιλυθεί στο παρελθόν, την πλήρη συνεργασία του Δήμου των Τρικάλων και την ευελιξία που επέδειξε για την επίλυση όλων των οργανωτικών και τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, και ευχαρίστησε θερμά όλους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία, η οποία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Share.

Leave A Reply