Ομάδα NGA συστήνει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών

0

Στη σύσταση Διαρκούς Οριζόντιας Ομάδας NGA (Next Generation Access) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου NGA προχώρησε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Υποδομών.

20160112_123339

Η ομάδα NGA με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Επικοινωνιών Δημήτρη Τζώρτζη θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς διευκόλυνση των συζητήσεων μεταξύ παρόχων, των φορέων εκμετάλλευσης και των τοπικών αρχών προς επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου NGA. Επίσης έργο της θα είναι η επεξεργασία προτάσεων για τις δράσεις μείωσης του κόστους επένδυσης και της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν τεθεί όπως και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών όπου διαπιστώνεται παρέκκλιση ή μη αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων του.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων στελέχη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, της μονάδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Share.

Leave A Reply