Η Veritas βελτιώνει το Information Governance

0

Η Veritas Technologies LLC, ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες λύσεων backup και recovery, λειτουργεί πλέον ως μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία.

information goverance

Με επικεφαλής το νέο διευθύνοντα σύμβουλο Bill Coleman, η Veritas επικεντρώνεται στην επίλυση των εκθετικά αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων. Η Veritas παρέχει στις επιχειρήσεις λογισμικό και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη συλλογή, προστασία, ανάλυση καθώς και τη βελτιστοποίηση των δεδομένων τους. Έτσι, οι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους και να ελαχιστοποιούν τις δαπάνες.
Η Veritas ανακοίνωσε πρόσφατα την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στις λύσεις Enterprise Vault™ 12 και Data Insight 5.1. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται προηγμένες δυνατότητες ταξινόμησης, υποστήριξη της cloud υπηρεσίας “Box” και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποκατάστασης (remediation workflows). Ο συνδυασμός των δύο λύσεων της Veritas προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωτική εποπτεία σε κρίσιμα αδόμητα δεδομένα, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το ποιες κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί ο οργανισμός και ποιες όχι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό, καθώς το 41% των δεδομένων που τηρεί μία μέση εταιρεία, συνήθως έχει να τροποποιηθεί περισσότερα από τρία χρόνια, όπως αποκαλύπτει ο νέος δείκτης Veritas Data Genomics Index.
“Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, σχεδόν κάθε οργανισμός παλεύει με τις προκλήσεις που προέρχονται από την εκθετική αύξηση των δεδομένων του, δαπανώντας κατά μέσο όρο 20,5 εκατομ. δολάρια ετησίως για άχρηστα δεδομένα”, δήλωσε ο Greg Muscarella, Senior Vice President and General Manager of Veritas Information Intelligence. “Για να διαχειριστούν αυτόν τον κατακλυσμό δεδομένων τους, οι περισσότεροι προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους. Εντούτοις, η υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης σε θέματα information governance μπορεί να αποφέρει σημαντική οικονομία με ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων. Τα Enterprise Vault™ 12 και Data Insight 5.1 εισάγουν κρίσιμες καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν εποπτεία στα δεδομένα τους και να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις”.
Enterprise Vault 12
Σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν αλλά και να διαγράφουν πληροφορίες, είτε τηρώντας νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις είτε στα πλαίσια της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Το Enterprise Vault™ 12 εισάγει ένα κεντρικό, αποδοτικό και εξαιρετικά ευέλικτο πλαίσιο ταξινόμησης, που απλοποιεί τον εντοπισμό σημαντικών πληροφοριών, διαγράφοντας παράλληλα τις επουσιώδεις. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες της Veritas ή συμβατές μηχανές ταξινόμησης, το Enterprise Vault™ 12 ταξινομεί αυτόματα το διαθέσιμο περιεχόμενο στο οποίο περιλαμβάνονται: e-mails, αρχεία, SharePoint, instant messaging και social media. Επιπλέον, η Veritas δίνει σε οργανισμούς που τηρούν petabytes από ήδη αρχειοθετημένες πληροφορίες, τη δυνατότητα για εκ νέου ταξινόμηση, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν καλύτερα στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πληροφοριών τους.

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων του περιλαμβάνονται:
• Ευφυής επισκόπηση – απλοποιεί την εποπτεία αρχειοθετημένου περιεχομένου, ιεραρχώντας τη σχετικότητα των προς επισκόπηση πληροφοριών και αποκόπτοντας τις μη σχετικές πληροφορίες.
• Οριοθετούμενη διαγραφή – διασφαλίζει ότι οι αρχειοθετημένες πληροφορίες διαγράφονται μόνο εφόσον πληρούν τις καθορισμένες πολιτικές διατήρησης. Έτσι μπορεί πλέον να γίνει έλεγχος με βάση την πολιτική, πριν από τη λήξη ή τη διαγραφή από τον χρήστη.
• Image OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) – επιτρέπει αναζήτηση και εξαγωγή κειμένου ενσωματωμένου σε αρχειοθετημένες εικόνες, για βελτιωμένη ταξινόμηση.
• Enterprise Vault Search – απλοποιεί και επιταχύνει την πρόσβαση σε αρχειοθετημένες πληροφορίες μέσω ενός νέου, εξελιγμένου, διαισθητικού interface.
Για πάνω από μια δεκαετία, η Veritas αναγνωρίζεται από το Gartner Magic Quadrant, ως ηγέτης του χώρου στο Enterprise Backup Software, στα Integrated Appliances1 και στο Enterprise Information Archiving2. Το Veritas Enterprise Vault κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, σε on-premises enterprise -information archiving λύσεις.
Data Insight 5.1
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να διαχειρίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα τους και να τα καθιστούν προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες όταν αυτό απαιτείται. Αυτό αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς οι πληροφορίες αποθηκεύονται πλέον όχι μόνο στις ενδοεταιρικές υποδομές, αλλά δυνητικά και σε πολλαπλές τοποθεσίες cloud. To Data Insight 5.1 υποστηρίζει τώρα την υπηρεσία Box, παρέχοντας δυνατότητα αναγνώρισης ευαίσθητων πληροφοριών σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή υποδομή, είτε πρόκειται για ενδοεταιρικούς αποθηκευτικούς πόρους, είτε για αποθήκευση σε cloud.
Επίσης, παρέχει βελτιωμένα remediation workflows που κάνουν την πρόσβαση και τις αλλαγές δικαιωμάτων χρήσης όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένες και επαναλαμβανόμενες, με εύκολη πρόσβαση μέσω ενός self-service portal. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης σε όγκους πολλών petabytes δεδομένων, μέσω γρήγορης σάρωσης δισεκατομμυρίων file attributes και users activities.
“Η Veritas έχει μια μοναδική ικανότητα να παρέχει πληροφόρηση σχετική με τα δεδομένα των επιχειρήσεων”, δήλωσε ο Sean Pike, διευθυντής του προγράμματος, Next-Generation Data Security and eDiscovery & Information Governance, της IDC. “Επικεντρώνει στην παροχή λύσεων προς τους πελάτες της, που επιτρέπουν την ολική εποπτεία των δεδομένων τους. Αυτή η εποπτεία επιτρέπει στους πελάτες της Veritas να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το ποια δεδομένα πρέπει να διαφυλάξουν και ποια να διαγράψουν. Τέτοιες αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές για τον τελικό πελάτη”.

Share.

Leave A Reply