Στο παρά πέντε ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

0

Στο παρά πέντε και έπειτα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της οικείας Διαχειριστικής Αρχής με την αρωγή της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ολοκληρώθηκε με πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Ψηφιακή Σύγκλιση

Οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος ανήλθαν σε περίπου 700 εκατ. ευρώ και είναι σύμφωνες με τον αναθεωρημένο το 2011 προϋπολογισμό του. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση που εκπονήθηκε το 2007 είχε προϋπολογισμό 860 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή η εξέλιξη του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος από το 2007 μέχρι το 2015, χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μεταβολές στο σχεδιασμό του, σημαντικές καθυστερήσεις στην ωρίμανση, στις διαγωνιστικές διαδικασίες καθώς και στην υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους φορείς. Πολλοί θεώρησαν ότι η απώλεια πόρων από την Ψηφιακή Σύγκλιση θα ήταν αναπόφευκτη, ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων, των αδυναμιών σημαντικών δικαιούχων στη διαχείριση των έργων και της έλλειψης ενός πλαισίου για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές μεγαλύτερες από το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν τα 8 πρώτα έτη (2007-2014) του προγράμματος, όπως φαίνεται στον ακόλουθο επίσημο πίνακα:

Έτος Πληρωμές ανά έτος (% επί των συνολικών Πληρωμών)

2009

0,11%

2010

10,20%

2011

3,15%

2012

5,83%

2013

6,89%

2014

17,98%

2015

55,83%

*δεν περιλαμβάνονται έργα κρατικών ενισχύσεων

Share.

Leave A Reply