Περιαγωγή διαδικτυακού περιεχομένου στην ΕΕ

0

Τα πρώτα μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο, καθώς και τις προτάσεις της για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικής ιδιοκτησίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

internet-mobile-europe

Σήμερα οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ αποκόπτονται από διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια, και για τις οποίες έχουν πληρώσει στη χώρα καταγωγής τους. Η πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου που υποβλήθηκε αντιμετωπίζει αυτούς τους περιορισμούς για να επιτρέψει στους κατοίκους της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν αγοράσει ή στο οποίο είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους. Η διασυνοριακή φορητότητα, ένα νέο ενωσιακό δικαίωμα των καταναλωτών, αναμένεται να γίνει πραγματικότητα το 2017, το ίδιο έτος κατά το οποίο λήγουν τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι κανόνες για τη φορητότητα του περιεχομένου αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης στα πολιτιστικά έργα. Για παράδειγμα: ένας Γάλλος χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας MyTF1 για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές δεν είναι σε θέση να μισθώσει νέα ταινία ενώ βρίσκεται για επαγγελματικό ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας Ολλανδός συνδρομητής στο Netflix που ταξιδεύει στη Γερμανία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μόνο τις ταινίες που προσφέρει η Netflix στους Γερμανούς καταναλωτές. Αν επισκέπτεται την Πολωνία, δεν έχει καν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ταινίες στη Netflix, καθώς η Netflix δεν είναι διαθέσιμη στην Πολωνία. Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει. Όταν ταξιδεύουν από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη μουσική, στις ταινίες και τα παιχνίδια τους σαν να βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει τη διασυνοριακή διαδικτυακή διανομή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση) και να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών για τη διασυνοριακή πρόσβαση στο περιεχόμενο. Επίσης, η Επιτροπή θα συμβάλει στο να δοθεί νέα ζωή σε έργα που βρίσκονται πλέον εκτός εμπορίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της σχετικά με ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Αυτή η «πολιτική προεπισκόπηση» θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη όλων των συμβολών διαφόρων δημόσιων διαβουλεύσεων. Συνολικά, η Επιτροπή επιθυμεί να εγγυηθεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα νόμιμης προσφοράς περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη προστασία και τη δίκαιη αποζημίωση των συγγραφέων και των άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Το εν λόγω εκσυγχρονισμένο και εξευρωπαϊσμένο πλαίσιο θα ωφελήσει επίσης τους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Günther H. Oettinger, δήλωσε τα εξής: «Ο κανονισμός που προτείνεται σήμερα είναι το πρώτο βήμα μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης. Καλώ τους συννομοθέτες να διασφαλίσουν ότι η φορητότητα θα καταστεί πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέχρι το 2017, ώστε αυτοί να μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο ακόμα και όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ — και χωρίς τον φόβο των τελών περιαγωγής, τα οποία θα καταργηθούν μέχρι τα μέσα του 2017. Το σχέδιο δράσης μας υποδεικνύει την κατεύθυνση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις την άνοιξη του επόμενου έτους: θέλουμε να δημιουργήσουμε για την πνευματική ιδιοκτησία ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τον τομέα της δημιουργίας, θα είναι δίκαιο και θα διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη νόμιμη χρήση του περιεχομένου από τους Ευρωπαίους. Η συνεχιζόμενη εργασία μας σχετικά με τον ρόλο που έχουν οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα συμβάλει στην αποτύπωση του σχεδίου μας σε συγκεκριμένες προτάσεις.»

Share.

Leave A Reply