Άδεια για προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας ζητά η OTE Estate

0

Στην κάλυψη αποκλειστικά των δικών του αναγκών στοχεύει ο ΟΤΕ (και συγκεκριμένα η θυγατρική του OTE Estate) με την αίτηση που έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, εικοσαετούς διάρκειας και συνολικής ισχύος 50 μεγαβάτ.

Hydroelectric-Plant

Όπως σημειώνεται η παραπάνω κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΟΤΕ για τη μείωση του λειτουργικού του κόστους και είναι σύμφωνη με την τάση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών, οι οποίοι λαμβάνουν άδειες εμπορίας-προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των αναγκών τους μέσω δικών τους εταιρειών.

Η ΟΤΕ Estate διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, εμπορικής αξίας περίπου 0,88 δις ευρώ βάσει της εκτίμησης που έγινε στο τέλος του έτους 2014 από την εκτιμητική εταιρία American Appraisal Hellas Ltd. Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ περιλαμβάνει 2.297 οικόπεδα συνολικής επιφανείας 9,28 εκ. τ.μ., εκ των οποίων έχουν ανεγερθεί 2.385 κτίρια συνολικής δομημένης επιφανείας 1,14 εκ. τ.μ.

Share.

Leave A Reply