Η Protonyx προσφέρει τις υπηρεσίες comBOX μέσω του δορυφόρου KA-SAT της Eutelsat

0

Η Protonyx Data Services συνεργάζεται με την Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) για να προσφέρει τις υπηρεσίες comBOX Satellite Link Bonding μέσω του δορυφόρου KA-SAT, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που χρειάζονται δίκτυα WAN με μεγάλο bandwidth να χρησιμοποιούν περισσότερα δορυφορικά links συνδυαστικά. Η λύση αυτή επιτρέπει σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να χρησιμοποιούν αξιόπιστες, ασφαλείς και υψηλής ταχύτητας συνδέσεις στο Ίντερνετ, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

combox

Η λύση comBOX Satellite Link Bonding είναι ιδανική για:
• Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε απομακρυσμένες περιοχές, χρησιμοποιούν δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο, και για την καθημερινή τους λειτουργία είναι απαραίτητη η μόνιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud.

• Εταιρείες που διαθέτουν κεντρικά γραφεία σε αστικά κέντρα και περιφερειακά υποκαταστήματα εκτός πόλεων, και χρειάζονται ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση data μεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών τους γραφείων.

• Εταιρείες που χρειάζονται συγκεκριμένο επίπεδο QoS και χρησιμοποιούν τεχνικές Traffic Shaping για να διατηρούν εγγυημένο εύρος σε κρίσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Aggregated bandwidth μέσω δορυφόρου
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την καινούρια αυτή λύση θα μπορούν να παίρνουν τις υπάρχουσες δορυφορικές υπηρεσίες που προσφέρει η Eutelsat Broadband μέσω του KA-SAT, ταχύτητας έως 22Mbps (download) και 6Mbps (upload), και να τις ενώνουν προκειμένου να αποκτήσουν μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση ακόμη μεγαλύτερου εύρους. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας τέσσερις συνδέσεις, η συνολική ταχύτητα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 88 Mbps στη λήψη (download) και τα 24 Mbps στην αποστολή δεδομένων (upload).

Η τεχνολογία satellite link bonding του Protonyx comBOX χρησιμοποιεί έναν ειδικό αλγόριθμο για το καλύτερο δυνατό aggregation του διαθέσιμου bandwidth και δημιουργεί virtual συνδέσεις προς το Ίντερνετ, ταχύτητας ίσης με το άθροισμα των επιμέρους γραμμών που χρησιμοποιούνται. Το bandwidth αυτό είναι διαθέσιμο στο σύνολό του, ακόμη και αν πρόκειται για τη μεταφορά ενός και μόνο αρχείου, καθώς τα data στέλνονται ταυτόχρονα σε όλες τις δορυφορικές γραμμές που είναι διαθέσιμες. Ο αλγόριθμος διαθέτει δυναμικά χαρακτηριστικά self-tuning και μπορεί να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές στο εύρος και την ποιότητα κάθε μεμονωμένης δορυφορικής γραμμής.
Λύση σχεδιασμένη ειδικά για επιχειρήσεις
Η συγκεκριμένη λύση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευελιξία, την ασφάλεια και τη βεβαιότητα που χρειάζονται, μέσα από λειτουργίες όπως real time Data Compression, Performance Enhancing Proxy (PEP), TCP tuning και Packet Order Correction (POC), καθώς και διάφορα επίπεδα Quality of Service (QoS) και προτεραιότητας. Οι λειτουργίες αυτές βοηθούν στη συμπίεση των δεδομένων πριν την αποστολή τους στο δορυφόρο, ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλό κόστος, βέλτιστη ταχύτητα μετάδοσης, αυτόματη διαχείριση του διαθέσιμου εύρους σε περίπτωση ευαίσθητων εφαρμογών, και διατήρηση της παροχής της υπηρεσίας ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του δικτύου.

Ο κ. Αντώνης Χαϊδεμένος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Protonyx Data Services, δήλωσε τα εξής: “Ο συνδυασμός της λύσης comBOX satellite bonding και της ευρυζωνικής υπηρεσίας που προσφέρει η Eutelsat Broadband μέσω του δορυφόρου KA-SAT, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη να αξιοποιήσουν τις υψηλές ταχύτητες, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των ευρυζωνικών δορυφορικών συνδέσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, ακόμη κι αν πρόκειται για απομακρυσμένες αγροτικές ή πολύ απομονωμένες περιοχές.”

Ο κ. Olivier Anstett, Γενικός Διευθυντής στην Eutelsat Broadband, δήλωσε τα εξής: “Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τις ευρυζωνικές δορυφορικές υπηρεσίες της Eutelsat Broadband μπορούν να ανέβουν σε νέα, πρωτόγνωρα επίπεδα, τόσο από πλευράς δυνατοτήτων, όσο και από πλευράς ταχύτητας και ευελιξίας. Η λύση comBOX Satellite Bonding προσφέρει στις επιχειρήσεις που διαθέτουν γραφεία σε δυσπρόσιτες περιοχές, τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται προκειμένου να λειτουργούν με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους ανταγωνιστές τους.”

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη από την Protonyx Data Services και τους αντιπροσώπους της Eutelsat Broadband. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.combox.gr και επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους της Eutelsat Broadband για να προμηθευτείτε ένα whitepaper σχετικά με την αξία που προσθέτει η λύση Protonyx comBOX σε μία επιχείρηση.

Share.

Leave A Reply