Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις ΤΠΕ

0

Με τις εκκρεμότητες να είναι ουκ ολίγες η αγορά ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αναμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον ποια στελέχη θα επιλεγούν για τις θέσεις του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ypourgeio

Επείγουσα θεωρείται η επιλογή προέδρου στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) όπως και το να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τα συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα, όπως είναι το Σύζευξις.

Πάντως, στο αναλυτικό τελικό του πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές το κυβερνών κόμμα δεσμεύεται «να δημιουργήσει μία και μόνη ενιαία δημόσια αρχή, στο υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης, με αντικείμενο την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση». Όπως προσθέτει η ενιαία αυτή Αρχή θα έχει τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες και προτεραιότητες:

–  Δράσεις συντονισμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egovernment) όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται η καθοδήγηση του κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής όλων των, εθνικά και κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΤΠΕ και η ενοποίηση και εξορθολογισμός όλων των Δημόσιων Φορέων που υλοποιούν για χάρη του Δημοσίου προγράμματα ΤΠΕ (π.χ. ΗΔΙΚΑ, ΚΤΠ Α.Ε.).

–  Καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών (benchmarking) ΤΠΕ και βελτίωσή τους με τριετές σχέδιο δράσης για τη ριζική βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το δημόσιο προς τους πολίτες, με στόχο, κατ’ ελάχιστο, το μέσο όρο της ΕΕ στους αντίστοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

–  Δημόσιες Συμβάσεις, όπου αναφέρεται η δημιουργία ενιαίου σημείου ελέγχου (SPOC) για όλες τις δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ και η υποχρεωτική χρήση της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ) με άμεση σύνδεση με τη Δι@ύγεια για όλες τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

Διοίκηση, όπου όπως σημειώνεται θα προχωρήσει η δημιουργία και κεντρική διαχείριση μιας κοινής, ασφαλούς και ευέλικτης υποδομής που θα είναι διαθέσιμη σε όλο τον δημόσιο τομέα (δίκτυο τηλεπικοινωνιών δημοσίου – ΣΥΖΕΥΞΙΣ, “Government-Cloud”, εξορθολογισμός των κέντρων δεδομένων, κοινές και προσβάσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες για όλους τους δημόσιους φορείς κλπ.).

Διαφάνεια, Πρόσβαση στην Πληροφορία και Επαναχρησιμοποίηση Πληροφοριών όπου η υπόσχεση είναι η κατάργηση όλων των εξαιρέσεων του προγράμματος Δι@ύγεια και προώθηση της εφαρμογής του σε όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις το άνοιγμα των πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα για επαναχρησιμοποίηση από ιδιωτικούς φορείς και το κοινό καθώς και άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων του δημοσίου, με έμφαση στα κτηματολογικά δεδομένα. Επίσης σε αυτό το σημείο γίνεται λόγος για Ενιαίες Αγορές Ψηφιακής Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών,  Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Ενιαίας Ψηφιακής και Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς καθώς και Ενίσχυση του νομικού πλαισίου για προσωπικό απόρρητο στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες.

Γίνεται φανερό ότι ο φιλόδοξος σχεδιασμός για και μια μόνη ενιαία δημόσια αρχή χρειάζεται χρόνο και αυτό πιθανότατα σημαίνει νέες καθυστερήσεις στην προώθηση των θεμάτων, εκτός αν η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκπλήξει ευχάριστα την αγορά των ΤΠΕ, θέτοντας άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιό της, δίνοντας παράλληλα λύσεις στα προβλήματα που έχουν σωρευτεί σε μια κατεύθυνση ρεαλιστική και λαμβάνοντας υπόψη της και τις απόψεις της αγοράς.

Share.

Leave A Reply