ΙΟΒΕ: Χαμηλή η διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

0

Στη δυσπιστία των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και γενικότερα των ηλεκτρονικών συστημάτων, στην κατακερματισμένη δομή του λιανικού εμπορίου και της επιχειρηματικότητας εν γένει καθώς και στην σχετικά χαμηλή διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας αποδίδεται η υστέρηση που παρουσιάζει η Ελλάδα στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (ΗΜΠ).

Cyprus joins the euro zone

Τα παραπάνω υπογραμμίζει το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) στις αρχικές του επισημάνσεις στο πλαίσιο σχετικής μελέτης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως σημειώνεται «η συνδυαστική επίδραση των προαναφερόμενων εμποδίων αποτρέπει τη συσσώρευση ικανής μάζας συναλλαγών, για να απελευθερωθούν οι θετικές συνέπειες των δικτυακών επιδράσεων (network effects) που χαρακτηρίζουν αγαθά όπως τα ΗΜΠ και να γίνει η πληρωμή με ΗΜΠ καθημερινή συνήθεια των καταναλωτών».

Προστίθεται πάντως ότι «με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που θεσπίστηκαν πρόσφατα, σε συνδυασμό με την τραπεζική αργία, φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά η έκδοση και η χρήση καρτών πληρωμής στην Ελλάδα. Ωστόσο, με τη σταδιακή άρση των περιορισμών είναι πολύ πιθανή η υπαναχώρηση σε χαμηλό επίπεδο χρήσης ΗΜΠ. Επομένως, απαιτείται ενεργή ρυθμιστική παρέμβαση, με κοστολογημένα και προσεχτικά σχεδιασμένα μέτρα πολιτικής, έτσι ώστε η αύξηση της χρήσης ΗΜΠ να διατηρηθεί και εν τέλει να οδηγήσει σε σημαντικό και διατηρήσιμο περιορισμό της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα».

Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα μέσα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και παρά την αύξηση που έχει σημειωθεί από το 2001, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει πολύ χαμηλές θέσεις στις σχετικές κατατάξεις χρήσης ΗΜΠ, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΙΟΒΕ με βάση την αξία συναλλαγών με ΗΜΠ ανά κάτοικο το 2013, η Ελλάδα βρισκόταν υψηλότερα μόνο από την Κροατία και τη Βουλγαρία, ενώ σε όρους αριθμού συναλλαγών ανά κάτοικο, η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην κατάταξη. 

Το ΙΟΒΕ στις επισημάνσεις του αναφέρει ότι, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ΗΜΠ για τον περιορισμό της παραοικονομίας, αλλά και την ανάγκη για ειδική επέμβαση λόγω των δικτυακών επιδράσεων, ειδικά στα αρχικά στάδια διείσδυσης των ΗΜΠ, αρκετές χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα – όπως Νότια Κορέα,Ιταλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη κ.ά. – έχουν θεσπίσει κίνητρα ή και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση της χρήσης των ΗΜΠ. Αυτά τα κίνητρα περιλαμβάνουν εκπτώσεις στην αξία συναλλαγών όταν μια συναλλαγή πραγματοποιείται με ΗΜΠ, εκπτώσεις στους φόρους εισοδήματος όταν τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν στόχους για ποσοστό διείσδυσης των ΗΜΠ στις συναλλαγές τους και λοταρίες για συναλλαγές με ΗΜΠ. Τα κίνητρα συνοδεύονται συχνά και με διοικητικά μέτρα, όπως υποχρέωση αποδοχής ΗΜΠ και απαγόρευση της χρήσης μετρητών για συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας.

Η θέσπιση μιας σειράς μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση στη Νότια Κορέα οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου των καρτών πληρωμής σε πάνω από 65% της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2010, από 14,7% το 1999. Την αντίστοιχη περίοδο, οι συνολικές εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος στη χώρα αυξάνονταν κατά 13,6% ετησίως, ξεπερνώντας σημαντικά τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ (6,5% κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2009).

Share.

Leave A Reply