Μεγάλη η δυναμική υιοθέτησης Μ2Μ από τις επιχειρήσεις

0

Η έρευνα  δείχνει ότι M2M και IoT έχουν δραματικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, καταδεικνύοντας ότι το M2M αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

627x321-barometer-icon

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ακούσει για το M2M, λένε ότι είναι συναφές με τις δραστηριότητές τους, ενώ αρκετές έχουν ήδη ένα σχέδιο M2M για να θέσουν σε υλοποίηση.

Συγκεκριμένα:

•  76% έχουν ακούσει για το M2M, από 61% το 2014.
• Το 90% δηλώνει ότι το M2M είναι σχετικό με την οργάνωσή τους, ποσοστό υψηλότερο από το 86% του 2014.
• 27% έχουν ένα ήδη σχεδιάσει την ένταξη του M2M στις δραστηριότητές τους, σε σχέση με το 22% το 2014.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το Μ2Μ χρησιμοποιώντας το ευρύτερα ως στρατηγική επιλογή μετασχηματισμού.

• 81% των ατόμων που υιοθέτησαν το M2M το 2014, λένε ότι το χρησιμοποιούν σήμερα ακόμη περισσότερο.
• Στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν M2M σε πιο προχωρημένο στάδιο, το 81% επικεντρώνονται στην παραγωγή data analytics από τα στοιχεία που συλλέγουν, σε σχέση με το 75% που το έκανε το 2014.
• 50% που το υιοθέτησαν, λένε ότι κύριος λόγος είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων.

Το M2M προσφέρει σημαντική απόδοση της επένδυσης, συνήθως μέσα σε 12 μήνες

Η πλειοψηφία των εταιριών, αναφέρουν ισχυρή Μετασχηματιστική Απόδοση Επένδυσης (ROI) από τις πρωτοβουλίες M2M τους.

83% που εφήρμοσαν λύσεις Μ2Μ δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
59% των ατόμων που χρησιμοποιούν M2M λένε ότι έχουν δει “σημαντική απόδοση” ROI, σε σχέση με το 46% πέρυσι.
54% των εταιρειών-χρηστώνM2M, αναφέρει απόδοση της επένδυσης μέσα σε 12 μήνες.
79% λένε ότι η λογική του M2M αφορά τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ενώ δεν θεωρούν ότι αγοράζουν εξοπλισμό.
Οι CIO’s είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το 36% των έργων Μ2Μ στον οργανισμό τους. Επίσης το 63% των έργων έχουν πολλαπλούς project owners.
• Μόνο το 46% των έργων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τμήματος ΙΤ. Στο 28% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται κονδύλια risk management και reward, και τέλος το 29% μεταφέρει το κόστος απευθείας στον καταναλωτή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παράγουν.

Share.

Leave A Reply