Ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το cloud

0

Κεφάλαια ύψους 449 δις ευρώ στις οικονομίες των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ε.Ε.) εντός πενταετίας, δύναται να εισφέρουν οι υπηρεσίες Cloud.

hosted-IP-PBX-work-in-the-cloud

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Uptake of Cloud in Europe”, η οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τη συμβολή του Cloud computing στην οικονομία της Ε.Ε. έως το 2020, από τα 449 δις. τα 103 δις αφορούν καθαρή αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά το έτος 2020, με τη συνολική συμμετοχή του Cloud στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, για το συγκεκριμένο έτος, να ανέρχεται ποσοστιαία σε 0,71%. Το ποσοστό αυτό είναι τρεις φορές αυξημένο σε σχέση με το ποσοστό της συμμετοχής του Cloud στην ευρωπαϊκή οικονομία το 2013.

Όπως επισημαίνεται ισχυρή θα είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας του Cloud και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Βάσει των εκτιμήσεων την πενταετία 2015 – 2020 περίπου 303.000 νέες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, θα δημιουργηθούν λόγω της υιοθέτησης λύσεων cloud computing. Ακόμη, εκτιμάται ότι η οικονομία του Cloud θα δημιουργήσει συνολικά 1,6 εκατ. νέες θέσεις εργασίας την περίοδο 2008 – 2020, με περίπου ένα εκατομμύριο από αυτές το διάστημα 2015 – 2020.

Βάσει της μελέτης επίσης η συνολική αξία της αγοράς του Cloud στην Ε.Ε. θα πενταπλασιαστεί έως το 2020 με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν τη συμμετοχή της στο συνολικό προϋπολογισμό για την Πληροφορική στο 10%. Φέτος η εκτίμηση είναι ότι η συνολική αξία της αγοράς του Cloud θα αγγίξει τα 17,2 δις, ενώ σε 5 χρόνια  θα φθάσει τα 44,8 δις, όταν το 2013 ήταν μόλις 9,5 δις, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 3% των συνολικών προϋπολογισμών για ΙΤ.

Share.

Leave A Reply