Σε αναθεώρηση του χάρτη Συχνοτήτων προχωρά το Υπουργείο

0

Προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης και βελτίωσης του υφιστάμενου χάρτη συχνοτήτων με βάση τον οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης της χώρας, κινείται το Υπουργείο Επικοινωνιών Μεταφορών και Δικτύων. 

dtv

Για το σκοπό αυτό, συγκροτεί ομάδα δράσης (task force) με κύρια καθήκοντα να:

Καταγράψει και να αξιολογήσει τα προβλήματα κάλυψης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος που επισημαίνονται από Βουλευτές, Δημοτικές αρχές και Πολίτες σε πολλές περιοχές της χώρας.

– Να εξετάσει την εφαρμογή των προβλέψεων του υφιστάμενου χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και προβλήματα εφαρμογής του, καθώς και να επιδιώξει τον εμπλουτισμό με επιπλέον σημεία εκπομπής και προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών μέσω των δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης προς τους πολίτες.

Να επανεξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν μέσω του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό μέρισμα» που εκπονήθηκε το 2012 από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) και τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 επί του περιεχομένου της υπόψη μελέτης «Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης».

Διερευνήσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη συχνοτήτων με επιπλέον διαύλους, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα των δικτύων συμπεριλαμβανομένων και διαύλων στη ζώνη συχνοτήτων VHF.

– Η Ομάδα Έργου αποτελείται από τους:

– Εμμανουήλ Πρωτονοτάριο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ (Πρόεδρος)

– Σταύρο Καλαφατίδη, Δ/ντή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)

– Σπύρο Χατζηλοϊζο Ειδικό Επιστήμονα, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Μέλος). Ηλία Τσάνη, Τμηματάρχη, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μιχαήλ Τζουβελέκη, Νίκο Νίρο, Νίκο Σαγιά (Μέλη)

Η ομάδα θα συνεργαστεί στενά με Επιστημονική Μελετητική Υποομάδα η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες. Θα υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου της καθώς και την τελική της εισήγηση με την ολοκλήρωση του έργου, ενώ η Επιστημονική Μελετητική Υποομάδα υποβάλλει εκθέσεις προόδου και πεπραγμένων σε 15νθήμερη βάση ως αποτέλεσμα της επιστημονικής-τεχνικής εργασίας της. Κατά την πραγματοποίηση του έργου της η Ομάδα Έργου δύναται να ζητά οδηγίες από την Ιεραρχία του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και κατευθύνσεων επί βασικών παραμέτρων σχεδίασης οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών λύσεων σε σχέση με θέματα οικονομικής και λειτουργικής βελτιστοποίησης των δικτύων.

Η τελική εισήγηση της Ομάδας έργου θα υποβληθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Share.

Leave A Reply