Αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία καταγράφει η Quest

0

Αυξημένες πωλήσεις κατά 15,9%, στα 82,3 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων   1,080 εκατ. έναντι 167 χιλ. ευρώ πέρυσι, παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του έτους η Quest Συμμετοχών.

LOGO_QUEST_HOL_GR

Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,451 εκατ. ευρώ έναντι 2,428 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε  425 χιλ. ευρώ έναντι 907 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου αναφορικά με τα βασικά μεγέθη επεσήμανε:

α) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,8 εκατ. στις πωλήσεις, 902 χιλ. στο EBITDA και 139 χιλ. στα κέρδη προ φόρων κατά το 2015 έναντι του 2014, λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

β) τα οικονομικά αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, είχαν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 1.496 χιλ. ως αποτέλεσμα του ψηφισθέντος νόμου στις 30 Μαρτίου 2014, που μείωσε σημαντικά τα έσοδα και τα κέρδη της Quest Energy.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε 29,5 εκατ. έναντι 26,2 εκατ.  ευρώ σημειώνοντας αύξηση  12,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 492 χιλ. έναντι 519 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 184 χιλ. έναντι € 169 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους  σε 98 χιλ. έναντι 33 χιλ. το 2014.

Οι πωλήσεις της Quest on Line (you.gr) ανήλθαν σε 2,4 εκατ. έναντι  2 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές EBITDA διαμορφώθηκαν σε  336 χιλ. έναντι 173 χιλ., οι ζημιές προ φόρων σε 352 χιλ. έναντι 210 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους σε 352 χιλ. έναντι 210 χιλ. ευρώ το 2014.

Οι πωλήσεις της iSquare διαμορφώθηκαν σε 10,9 εκατ. έναντι 12,1 εκατ. το 2014, τα κέρδη EBITDA σε 260 χιλ. έναντι 400 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων σε 225 χιλ. έναντι 330 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 145 χιλ. έναντι σε 214 χιλ. ευρώ πέρυσι πέρσι το ίδιο διάστημα.

Share.

Leave A Reply