Αναθέρμανση των ΤΠΕ υπόσχεται ο νέος Γενικός Γραμματέας

0

Επίγνωση της κατάστασης που παρατηρείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δείχνει ο νέος γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Δημήτρης Τζώρτζης.

Tzorzis

Κατά την πρώτη του επίσημη ομιλία σήμερα σε φόρουμ για τις Υποδομές, τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση της Ανάπτυξης υπογράμμισε αναφερόμενος στις αναγκαίες βραχυπρόθεσμες ενέργειες «δυστυχώς τα χρονικά μας περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά.  Απαιτούνται άμεσες ενέργειες και αποτελέσματα.  Γνωρίζουμε ότι στον τομέα ΤΠΕ υπάρχουν πάρα πολλά στραβά και παθογένειες.  Αναγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν και καλά σημεία.»

Συνέχισε λέγοντας πως «οι στόχοι και η στρατηγική για τις ΤΠΕ, έτσι όπως αποτυπώνονται στην Ψηφιακή Στρατηγική και στο Εθνικό Σχέδιο για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό μας. Επιθυμούμε να τα επικαιροποιήσουμε ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα της στρατηγικής. Για το σκοπό αυτό προσβλέπουμε στην δημόσια ανοικτή συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.  Η άμεση προτεραιότητά μας είναι να εστιάσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα που κρατάνε κλειδωμένο το επενδυτικό και δημιουργικό δυναμικό του κλάδου».

Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες ενέργειες ο κ. Τζώρτζης σημείωσε: «Ταυτόχρονα όμως ξεκινάμε το σχεδιασμό για την υλοποίηση των δράσεων της Νέας Προγραμματικής περιόδου, με έμφαση σε εργαλεία που εξασφαλίζουν, αφενός μεν μόχλευση των δημοσίων επενδύσεων, αφετέρου δε ουσιαστική εμπλοκή των φορέων υλοποίησης. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μεταβούμε από μια “βιομηχανία” επιδοτούμενων έργων, που άφηνε μόνο άδειες παλέτες, σε ένα δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επενδύσεων».

Προηγουμένως ο γενικός γραμματέας είπε πως «οι ΤΠΕ είναι αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη την κοινωνία & οικονομία. Εμείς είμαστε σπόνσορες εξωστρεφών επενδύσεων, θεωρώντας ότι οι ΤΠΕ είναι μία από τις ευκαιρίες πρωτογενούς Οικονομίας για την Ελλάδα (μαζί με Τουρισμό, Ναυτιλία, Αγροτικά)», ενώ πρόσθεσε πως μια κοινωνία, βασισμένη στη γνώση, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά απαιτεί: «Διαθεσιμότητα σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις βασικών δημόσιων, με την έννοια του ‘‘public’’, υποδομών ΤΠΕ , ενθάρρυνση των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφών υπηρεσιών σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος (τουρισμό, ναυτιλία, αγροτικά) και ενίσχυση συνεργιών μέσω clustering καθώς και ένα σύγχρονο πλαίσιο υλοποίησης δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ το οποίο να εξασφαλίζει καλό συντονισμό, σύντομους χρονικούς κύκλους ανάπτυξης, εστιάζοντας στην προστιθέμενη αξία κάθε υπηρεσίας.»

Share.

Leave A Reply