Νέες στρατηγικές επενδύσεις εξετάζει η Intracom Holdings

0

Εναλλακτικά σχέδια στρατηγικών τοποθετήσεων σε νέες επενδύσεις εξετάζει η διοίκηση της Intracom Holdings παράλληλα με τον στόχο της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ δεν αποκλείεται να αποφασίσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

intracom

Όπως επισημαίνει, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2014, για να πετύχει την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προχωρά σε   ενιαίο μηχανισμό οικονομικής παρακολούθησης των θυγατρικών της εταιριών, εστιάζει στις κύριες δραστηριότητες για οργανική ανάπτυξη και στις συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών, καθώς και στη διείσδυση σε αγορές με υψηλά περιθώρια. Η διοίκηση της Intracom Holdings σημειώνει ότι ο Όμιλος διαθέτει σημαντικά διαθέσιμα (122,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014) και εξετάζει εναλλακτικά σχέδια στρατηγικών τοποθετήσεων σε νέες επενδύσεις με υψηλές αποδόσεις και ισχυρά θετικές ταμειακές ροές καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. Για το τελευταίο οι αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τον Ιούνιο.

Στους στόχους της Intracom Holdings περιλαμβάνεται επίσης η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού και η απεμπλοκή στο μέγιστο δυνατό βαθμό από εταιρικές εγγυήσεις. Μέριμνα λαμβάνει τέλος ώστε να περιορίσει τους κινδύνους σμίκρυνσης των μεγεθών της που προκύπτουν από τη δομή της και κυρίως από τους κινδύνους του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Σύμφωνα τέλος με τα όσα επισημαίνονται στην ετήσια έκθεση για το 2014 ο Όμιλος «πιστός στο βασικό πυλώνα ανάπτυξης από την ίδρυσή του θα ενισχύσει την εξωστρέφειά του και θα αναλάβει δράσεις ενίσχυσης της γεωγραφικής διασποράς των εταιριών του».

Το 2014 η Intracom Holdings βελτίωσε τα βασικά της μεγέθη, καταγράφοντας αύξηση των πωλήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά 18,5%, ενώ αύξησε την λειτουργική της κερδοφορία EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) κατά 27,1 εκατ. ευρώ. Ως επιτυχία του Ομίλου καταγράφεται η έντονη εξωστρέφεια που ανέπτυξε και πέρσι, με πωλήσεις 166 εκατ. ευρώ προερχόμενες από διεθνή δραστηριότητα (ποσοστό 32% των ενοποιημένων πωλήσεων και 48% των πωλήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες).

Ενδεικτικό της δυναμικής που αναπτύσσουν οι εταιρίες του Ομίλου είναι ότι το 2014 υπέγραψαν νέες συμβάσεις που άγγιξαν τα 490 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνάει τα 850 εκατ. ευρώ. Περισσότερο από 50% του ανεκτέλεστου αφορά διεθνείς συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η Intracom Holdings υλοποίησε δύο μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, την πώληση της συμμετοχής της στην Hellas Online, στην Vodafone, έναντι συνολικού τιμήματος 67 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2014 και την πώληση της συμμετοχής της (49%) στην Intracom Telecom με συνολική ωφέλεια 47 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014.

Από τις παραπάνω επιχειρηματικές συμφωνίες και τους στόχους που τίθενται έγινε περισσότερο σαφής ο μετασχηματισμός της Intracom Holdings μετά το πέρασμα της διοίκησής της στα νεότερα μέλη της οικογένειας του ιδρυτή και βασικού της μετόχου Σωκράτη Κόκκαλη.

Share.

Leave A Reply