Συνέχεια και διεύρυνση της στρατηγικής στις Τηλεπικοινωνίες

0

Ενώ γενικότερα τα μέλη της νέας κυβέρνησης, παραλαμβάνοντας τα ηνία της χώρας, έδωσαν την εντύπωση ότι πρόκειται να «ξηλώσουν» βασικούς πυλώνες της μέχρι τώρα ασκούμενης πολιτικής π.χ. τις ιδιωτικοποιήσεις, για τις Επικοινωνίες λιγοστές ήταν οι δηλώσεις και μάλλον σε κλίμα συναίνεσης και συνέχειας.

–¡—¡ƒœ”«-–¡—¡À¡¬« ”‘œ ’–œ’—√≈…œ ¡Õ¡–‘’Œ«” ( ICONPRESS/ƒ«Ã«‘—«” Õ‘œ’Õ‘œ’ë” ) ”‘¡»¡ «”

Η μόνη αναφορά στον κρίσιμο τομέα των Επικοινωνιών έγινε από το νέο υπερ – υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις Τηλεπικοινωνίες ως έναν από τους τομείς, μαζί με τις συγκοινωνίες, που «θα υπάρξει συνέχεια και διεύρυνση της στρατηγικής που έχει επιτυχώς προχωρήσει».

Ωστόσο και στο νέο κυβερνητικό σχήμα οι Επικοινωνίες μάλλον …θα ψάχνουν το χρόνο τους, καθώς ο κ. Σταθάκης έχει να διαχειριστεί και πολλά άλλα μείζονος σημασίας ζητήματα, ενώ ο Χρήστος Σπρίτζης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, εκτιμάται ότι θα δώσει προτεραιότητα στον τομέα των Υποδομών. Με ενδιαφέρον αναμένεται ο διορισμός γενικού γραμματέα Επικοινωνιών, όπου, αν επιλεγεί στέλεχος με γνώση του αντικειμένου, σίγουρα θα είναι μια καλή είδηση για τον τομέα στις δύσκολες, όσο και ενδιαφέρουσες, μέρες που διανύει η χώρα.

Share.

Leave A Reply