Για  την υλοποίηση του έργου «Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου», σύμβαση ύψους 755.154,64 €  (πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί ), υπέγραψαν η Ένωση Εταιριών  «AMPLUS Α.Ε.», «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «TALENT»  με το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

cyber-attack

Επίσης το έργο έχει και  δικαιώματα προαίρεσης τα οποία αφορούν: α) Υπηρεσίες συντήρησης για  τουλάχιστον 3 έτη συντήρησης με μέγιστο κόστος σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού ετησίως 10%, και ανέρχονται έως το ποσό των  231.997,56  Ευρώ  (πλέον του  Φ.Π.Α. που αναλογεί) ή/και β) επιπλέον φυσικό αντικείμενο έργου που μπορεί να προκύψει και ανέρχονται έως το ποσό των 386.662,60 Ευρώ, (πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί).

Το έργο εντάσσεται στην  πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» η οποία αφορά την πλήρη κάλυψη των ευρύτερων θεμάτων ασφάλειας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με έμφαση στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης για πολίτες.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια εξοπλισμού και τυποποιημένου  λογισμικού: Yποδομή αποθήκευσης δεδομένων (Storage/SAN), Σύστημα προστασίας δεδομένων, Υπολογιστική υποδομή, Δικτυακή Υποδομή, Περιβάλλον Εικονοποίησης (Virtualization), Λογισμικό Υποδομών, Υποστηρικτική Υποδομή, Υπολογιστές Workstation και laptops, Τηλεόραση.
  • Δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης.
  • Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας η Ένωση  καλείται να υλοποιήσει: α) Περιβάλλον εξ’ αποστάσεως μάθησης (e-learning) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας μέσω ανάπτυξης υλικού μαθημάτων e-learning για την ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο, β) Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο την εξοικείωση των μαθητών (με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών) με τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply