Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου

Το 21% της Information Systems IMPACT αποκτά η Quest

0

Στην απόκτηση του 21,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Information Systems IMPACT Α.Ε έναντι συνολικού τιμήματος 700 χιλιάδων ευρώ προχώρησε η εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε.

ÖÅÓÓÁÓ È-INFOQUEST-ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

Βάσει της συμφωνίας η Quest Συμμετοχών διατηρεί το δικαίωμα (call option) για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της στην εξαγορασθείσα, μέχρι του ποσοστού 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Information Systems IMPACT Α.Ε, στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Quest  η συμμετοχή της εταιρείας στην IMPACT A.E. είναι κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα λόγω της τεχνογνωσίας την οποία κατέχει η τελευταία στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing).

Share.

Leave A Reply