Ενισχύονται οι επενδύσεις για την χρήση ΤΠΕ

0

Με ποσό 50 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι επενδύσεις για την αναβάθμιση του τεχνολογικού και εμπορικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιχειρούμε Δυναμικά στο πλαίσιο του ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014-2020. Η εν λόγω δράση ξεκινά, καθώς προ – δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη.

tpe

Αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκτός τουριστικών εταιρειών), με επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Υπάρχει και η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους παραπάνω στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Share.

Leave A Reply