Νέες δράσεις στο «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς»

0

Δύο νέες δράσεις – Rural Extension και Super-Fast Broadband – προτείνονται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου Υποδομών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, που δημοσιοποιήθηκε εκ νέου και είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το αρχικό.

broadband

Η πρώτη – Rural Extension – αποσκοπεί στην κάλυψη των περιοχών που προβλέπεται ότι θα παραμείνουν λευκές περιοχές NGA μετά την υλοποίηση των ανακοινωμένων επενδυτικών σχεδίων και του υπό υλοποίηση έργου Rural Broadband και η δεύτερη – Super-Fast Broadband – αποσκοπεί στην επίτευξη σύνδεσης του 50% των νοικοκυριών με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps, σε συνδυασμό με την κάλυψη που θα επιτευχθεί από ιδιωτικές επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση που εκτιμάται ότι θα χρειασθεί για τις δύο αυτές δράσεις είναι 415 εκατ. ευρώ και προτείνεται να εξασφαλιστεί από το ΣΕΣ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).

Οι παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με ακόμα δύο μικρότερες (τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ και δράσεις υποστήριξης θεσμικών αλλαγών προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ) και σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς καταρτίστηκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στόχους της ψηφιακής ατζέντας: Στόχος 1: έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30Mbps για όλους τους Έλληνες και στόχος 2: έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps.

Όπως σημειώνεται η δράση Super – fast Broadband θα πρέπει να σχεδιαστεί με ευέλικτο τρόπο ώστε να συμβάλει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων και να τις ενθαρρύνει όπου αυτές δεν είναι επαρκείς για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών 100Mbps, οι δε περιοχές παρέμβασης να καθορίζονται με σχετικά δυναμικό τρόπο, σε συνάρτηση με την πρόοδο της διαθεσιμότητας και της διείσδυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι γεωγραφικές περιοχές παρέμβασης είναι σχεδόν αδύνατον να προσδιορισθούν στο χρονικό βάθος που απαιτούν οι διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων, εκτιμάται ότι ο προσφορότερος τρόπος παρέμβασης είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας και διείσδυσης μέσω της ζήτησης, με χρήση «κουπονιών».

Αρμόδιο για την εφαρμογή και διαρκή παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου NGA είναι το ειδικά συσταθέν «Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού Ευρυζωνικότητας και Ανάπτυξης Δικτύων» της «Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Share.

Leave A Reply