Στα σκαριά η δράση «Υπηρεσίες Ψηφιακής Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

0

Την Τετάρτη 15η Οκτωβρίου 2014 με την ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Παρόχους και τους Συμβούλους Υποστήριξης – Ενημέρωσης προγραμματίζεται να ξεκινήσει η υλοποίηση της δράσης της γενικής γραμματείας Επικοινωνιών «Υπηρεσίες Ψηφιακής Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης».

pshfiakh-allhleggyh

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής της δράσης που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η γενική γραμματεία δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων [ΓΓΠΣ]. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Οι δικαιούχοι πολίτες της δράσης, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε περίπου 289.000 πολίτες.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 και το οικονομικό αντικείμενο της δράσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος). Το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των 3 παροχών (πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός ΤΠΕ, υποστήριξη) καθεμιά από τις οποίες θα είναι διακριτά προκοστολογημένη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα:

  1. να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile).
  2. να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop
  3. να υποστηριχθούν και ενημερωθούν –προαιρετικά- σε βασικά στοιχεία χρήσης του εξοπλισμού και του διαδικτύου

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 80 εκατ. ευρώ ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί μετά τις εξαγγελίες για διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος του κουπονιού για τους δικαιούχους πολίτες, καθώς και τα κόστη των φορέων υλοποίησης ΤΕΕ και ΕΔΕΤ ΑΕ για τις υπηρεσίες – έργο που κάθε φορέας θα αναλάβει.

Η αναλυτική κοστολόγηση για το κουπόνι είναι η εξής :

  1. Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή) – μέχρι 10 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.
  2. Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet / netbook / laptop) – μέχρι 230 Ευρώ
  3. Υπηρεσίες υποστήριξης – συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον – μέχρι 60 ευρώ.
Share.

Leave A Reply