Νέο ομόλογο εξαετούς διάρκειας για τον ΟΤΕ

0

Σημαντική υπερκάλυψη πέτυχε ο ΟΤΕ στη διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου, καθώς η έκδοση συγκέντρωσε συνολική ζήτηση άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

ote_2

Το νέο ομόλογο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει ο ΟΤΕ θα είναι εξαετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,50% ετησίως, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Από το συνολικό ύψος του ομολόγου 700 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου 500 εκατ. ευρώ προέρχεται από ομολογιούχους οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να παραδώσουν ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα έκδοση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου: «Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση για τη στρατηγική μας, αλλά και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας η οποία ανακάμπτει».

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί  από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων. Θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 10 Ιουλίου 2014.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως jointbookrunnersοι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο ΟΤΕ την τελευταία τριετία (2010-2013) έχει μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 2,8 δισ. ή κατά 65%, σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή το EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του ομίλου σε ένα χρόνο. Η αναλογία αυτή τοποθετεί τον Οργανισμό μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ευρώπη, ενώ με την έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ το 2013, ο ΟΤΕ έγινε η πρώτη εταιρεία στη χώρα από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει ένα σημαντικό ποσό από τις διεθνείς αγορές.

Share.

Leave A Reply