Σύσσωμες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τις «Νησίδες 1-8»

0

Σχεδόν το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών διεκδικούν το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II- Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8» προϋπολογισμού 329,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (405,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ). Συγκεκριμένα προσφορές υπέβαλαν ο ΟΤΕ, η Forthnet, η hellas online, η Wind και η Cyta.

Digital-Downloads 

Ο ΟΤΕ και η Cyta υπέβαλαν προσφορά και για τις 8 νησίδες – περιοχές της χώρας. Η Forthnet για 4, η hellas online για 4 και η Wind για 3. Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υπέβαλαν προσφορά για τη νησίδα 1 που αφορά την Αττική. Υπενθυμίζεται ότι για τις ανάγκες του έργου η χώρα έχει χωριστεί σε 8 νησίδες.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ (Κοινωνία της Πληροφορίας) και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου  καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Η εξοικονόμηση δαπανών του δημοσίου από τη λειτουργία του έργου εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply