Τα αποτελέσματα της Wind για το 2013

0

Πτωτική πορεία, όπως και η υπόλοιπη αγορά κινητής τηλεφωνίας, είχε το 2013 η Wind σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της.

wind_logo_new

Τα συνολικά έσοδά της στην προηγούμενη οικονομική χρήση μειώθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν σε 525,3 εκατ. ευρώ έναντι 613,7 εκατ. το 2012. Κατά το ίδιο διάστημα η Wind είχε ζημιές προ φόρων 151,5 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 180,7 εκατ. ευρώ και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 88,1 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα μερίδια αγοράς στην κινητή τηλεφωνία με βάση τα συνολικά έσοδα των τριών εταιρειών διαμορφώθηκαν ως εξής: Η Wind έχει μερίδιο  20,5%, η Vodafone 27,3% (είχε έσοδα 698,5 εκατ. μειωμένα κατά 21,5% η χρήση της ωστόσο διαφέρει από τις χρήσεις των άλλων δύο εταιρειών γιατί ολοκληρώνεται 31 Μαρτίου) και η Cosmote με έσοδα το 2013 1.336,5 εκατ. ευρώ μερίδιο αγοράς 52,2%.

Η Wind δεν έχει δημοσιοποιήσει αριθμό συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ωστόσο με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) τον Σεπτέμβριο του 2013 είχε 4.182.969.

Ακόμη, η Wind το 2013 είχε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 56 εκατ. ευρώ έναντι 96 εκατ. το 2012 και χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 56,4 εκατ. ευρώ. Δεν εμφανίζει σημαντική διαφορά στον αριθμό των εργαζομένων (τέλος   2013 ήταν 1.138 από 1.143 ένα χρόνο πριν).

Η εν λόγω εταιρεία κινητής τηλεφωνίας η οποία κατά τα έτη 2009 – 2010 προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες διαγραφές χρεών (συνολικά 3,2 δις. ευρώ) δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες ωστόσο εμφανίζεται στο τέλος του 2013 να έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 483,4 εκατ. ευρώ, ένα ποσό λογιστικό το οποίο οφείλει στους μετόχους της που είναι επενδυτικά κεφάλαια. Επίσης στον ισολογισμό της υπήρξε παρατήρηση των ορκωτών για την ανάγκη αύξησης κεφαλαίου καθώς λόγω ζημιών είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η αύξηση κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, έχει πραγματοποιηθεί.

Share.

Leave A Reply