Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Το outsourcing καταγράφεται στα αποτελέσματα της hol

0

hol

Μειωμένο κατά περίπου 38% (στα 3,411 εκατ. ευρώ από 5,521 εκατ.) εμφανίζεται το κόστος για τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού της hellas online (hol) στο πρώτο τρίμηνο του έτους συνέπεια της πολύ μεγάλης μείωσης του προσωπικού της το 2013.

Παράλληλα ωστόσο αυξημένες κατά 94% είναι οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (4,891 εκατ. ευρώ από 2,521 εκατ.).

Σημειώνεται ότι στη hol εργάζονται πλέον 343 άτομα από 730 στο τέλος του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η εν λόγω εταιρεία, όπως αναφέρεται στην οικονομική της κατάσταση για το πρώτο τρίμηνο του έτους, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους για αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου και η νέα σύμβαση βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το υπόλοιπο του ομολογιακού της δανείου είναι 132,8 εκατ. ευρώ και το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων 166,4 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply