Δίκτυο οπτικών ινών σε περιοχές της Αθήνας προβλέπει το ΣΟΑΠ

0

Τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, η πρόταση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) που εκπόνησε για την πρωτεύουσα ο Οργανισμός της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

soap

Το φιλόδοξο και μάλλον ρομαντικό σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης στο δήμο της Αθήνας με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές, προτείνει 65 συγκεκριμένες ενέργειες που αγγίζουν όλους τους τομείς της δραστηριότητας της πόλης με συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης 600 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο με τις ενέργειες – δράσεις που αφορούν τις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής και υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους

χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους» αρχικά παρατίθεται η διατύπωση πως «τα δίκτυα επικοινωνιών είναι βασικώς τύπου Xdsl ενώ η εγκατάσταση οπτικών ινών για FTTH, FTTC, κλπ. καθυστερεί» και προστίθεται: «Οι εγκαταστάσεις τύπου Co-lab πληθαίνουν τόσο από ιδιωτική πρωτοβουλία όσο και από φορείς δημόσιους όπως ο ίδιος Δήμος. Οι νέοι, ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη από ταχύτατα δίκτυα. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχουν ακόμη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.»

Η προτεινόμενη ενέργεια αποσκοπεί στον εντοπισμό γειτονιών της πόλης στις οποίες θα μπορούσε και θα είχε νόημα να αναπτυχθεί δίκτυο οπτικών ινών σε επίπεδο FTTH, FTTC και τοποθετείται ως πρόσθετο κίνητρο για την επιχειρηματική – επιστημονική δραστηριότητα νεολαίας και για την προώθηση της ψηφιακής διείσδυσης σε υστερούντα τμήματα του πληθυσμού.

Προτείνεται λοιπόν συνεννόηση με τους βασικούς παρόχους επικοινωνιών προκειμένου αυτοί να εγκαταστήσουν τα δίκτυα και να κάνουν τις συνδέσεις με επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με βάση το ΣΟΑΠ ο κάθε πάροχος θα αναλάβει μια γειτονιά ενός από τα κεντρικά τμήματα του Δήμου ει δυνατόν τμήματα που εμπεριέχουν τους εντοπισμένους θύλακες επιχειρηματικότητας, προκειμένου να υπάρξουν πολλαπλές συνέργειες και οφέλη .

Το ΣΟΑΠ σε άλλη δράση του προτείνει ακόμα,  τον εμπλουτισμό και διαδραστικοποίηση ιστοσελίδας του Δήμου, τη δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών ΓΣΠ και την επέκταση του δωρεάν Διαδικτύου Wi-Fi σε περισσότερες περιοχές, με προτεραιότητα τα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος και τουριστικών συγκεντρώσεων.

Το εν λόγω σχέδιο παρέμβασης για την πρωτεύουσα δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει συντονιστικό ρόλο, με τη μορφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Ωστόσο, χρειάζεται να επισημανθεί πως για την εκπόνηση του ΣΟΑΠ χρειάσθηκαν 2 ολόκληρα χρόνια, ενώ για την υλοποίησή του είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί και να συμβάλει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, να τροποποιηθούν νόμοι και κυρίως να συνεργαστούν πολλοί φορείς…   Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας θεσμοθέτησης του ΣΟΑΠ ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Μανιάτης  απέστειλε την ΚΥΑ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί, σε 15 συναρμόδιους υπουργούς! Ο υπουργός ΠΕΚΑ ζητά οι υπουργοί να  υποβάλλουν παρατηρήσεις έως 15/06/2014. Αναμένεται με ενδιαφέρον πόσοι και πότε θα ανταποκριθούν …

Γενικόλογη είναι στο μεταξύ και η αναφορά για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το ΣΟΑΠ. Γίνεται λόγος για πόρους των φορέων υλοποίησης, είτε από πράσινους πόρους του ν. 3889/2010, είτε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (που πλέον έχει ολοκληρωθεί) είτε από χρηματοδοτικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Share.

Leave A Reply