Ως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας»

0

Μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις – προτάσεις τους για το έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας με στόχο, τη διασύνδεση των μεγαλύτερων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας με το δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνική Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας).

doctor-arm-in-laptop

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση από τη γενική γραμματεία Επικοινωνιών.

Οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής: Στη διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ των μεγαλύτερων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε υψηλές ταχύτητες ως 10Gb/s. Στη δημιουργία καταλόγων χρηστών των νοσοκομείων και η ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ. Στην ανάπτυξη προηγμένης υπηρεσίας διαχείρισης και πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών. Στη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων (ΚΔ) που θα φιλοξενείται σε κατάλληλο χώρο ενός νοσοκομείου για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία. Στην προμήθεια και εγκατάσταση wi-fi hotspots εντός του χώρου των νοσοκομείων για τη δημιουργία πρόσθετων σημείων ασύρματης πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Share.

Leave A Reply