Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Προκηρύχθηκαν τα πρώτα έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

0

Προκηρύχθηκαν τα δύο πρώτα, από τα πέντε υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8 και Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας – συνολικού προϋπολογισμού 360,9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που αφορούν στην κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών φορών του δημοσίου τομέα. Ο διαγωνισμός αφορά Συμφωνίες Πλαίσιο με τις προσφορές να κατατίθενται αρχές Ιουνίου.

syz2

Η προσδοκία είναι να μειωθούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα κατά 150 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο και μεγαλύτερο έργο Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8 προϋπολογισμού 329,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Σκοπός του είναι η μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας στους φορείς που ανήκουν γεωγραφικά σε κάθε Νησίδα, στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Κύρια αντικείμενα του Έργου θα αποτελούν: Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στις 8 Νησίδες. Η παροχή υπηρεσίας διανομής για τη διασύνδεση των Φορέων της Νησίδας και την συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).Η διασύνδεση των κεντρικών κόμβων διανομής κάθε Νησίδας στην κεντρική υποδομή κορμού του δικτύου – το SIX. Η παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και Off-net τους φορείς της Νησίδας, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας. Η παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς. Η παροχή ADSL συνδέσεων σε 375 υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

Πραγματοποιείται διακριτή διαγωνιστική διαδικασία για κάθε Νησίδα, καθώς πρόκειται για οκτώ διαφορετικά Τμήματα του Έργου (LOTS). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μια ή και περισσότερες Νησίδες, όχι όμως απαραίτητα για το σύνολο αυτών.

Ο δεύτερος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε, Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας, προϋπολογισμού 31,242 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση επίσης από εθνικούς όρους αφορά την παροχή υπηρεσιών «κινητικότητας» (mobility), τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εξασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να έχουν διαρκή επικοινωνία καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονική πληροφορία δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας αποστολής και λήψης μηνυμάτων (SMS) οι Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους πολίτες μαζικά για θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος της Δημόσιας Διοίκησης. Κύρια αντικείμενα του Έργου αποτελούν:Η παροχή συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας προς δημοσίους λειτουργούς. Η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS μηνυμάτων από του Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες και με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Share.

Leave A Reply