Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Παραλείψεις και κακοτεχνίες σε έργα ευρυζωνικής πρόσβασης

0

Στις καλένδες και μάλιστα, μέχρι στιγμής, χωρίς να αναζητηθούν καν οι ευθύνες από τους υπευθύνους, έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων που αφορούσαν ευρυζωνική πρόσβαση σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού όλης της χώρας.

cable

Πρόκειται για τα περίπου 600 έργα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία υλοποιήθηκαν από αναδόχους που είχαν συμβληθεί με τους κατά τόπους Δήμους.

Η γενική γραμματεία Επικοινωνιών, όπως παραδέχεται στο κείμενο της προκήρυξης για το wi fi, εκτιμά, ότι σε ποσοστό περίπου 50% τα έργα αυτά είτε δεν είναι πλήρως λειτουργικά και απαιτούν διορθωτικές ενέργειες από τους δικαιούχους (τοποθέτηση εξοπλισμού, πληρωμή τηλεπικοινωνιακών τελών, αναπλήρωση μικρού ποσοστού εξοπλισμού) είτε δεν είναι καθόλου λειτουργικά και χωρίς δυνατότητες διορθώσεων (κατεστραμμένο μεγάλο μέρους του εξοπλισμού, ολική επανεγκατάσταση σε νέους χώρους λόγω μετεγκατάστασης – συγχωνεύσεων)…

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, δεν θα αναζητηθούν κάποτε οι ευθύνες;

Share.

Leave A Reply