Το AIT συμμετέχει στο INSPACE

0

Το Athens Information Technology (AIT) ανακοινώνει την έναρξη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου INSPACE, όπου το AIT συμμετέχει με ηγετικό ρόλο (Project Leader/Technical Manager). Το INSPACE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Π.Π. και συγκεντρώνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία 14/15 κατετάγη 4ο στο σύνολο των ερευνητικών προτάσεων  (πάνω από 110) που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ICT-Call 11, Objective 1.1. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και το ύψος της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. φτάνει τα 2.577.000 €.

AIT logo

Tο έργο INSPACE προτείνει μια καινοτόμα δικτυακή προσέγγιση χρησιμοποιώντας όχι μόνο το πεδίο του φάσματος, αλλά και το πεδίο του χώρου για την δημιουργία υπερ-καναλιών μετάδοσης δεδομένων με απλούστερο τρόπο και με ευκολότερο έλεγχό τους. Η νέα αυτή προσέγγιση αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της επόμενης γενιάς υποδομών υψηλής χωρητικότητας  που χρησιμοποιούν πολυτροπικές ίνες ή ίνες με πολλαπλούς πυρήνες, παρέχοντας μια βραχυπρόθεσμα πρακτική λύση, δεδομένου ότι εφαρμόζεται απευθείας στην  υπάρχουσα υποδομή καλωδίων οπτικών ινών. Η πραγματοποίηση αυτής της τεχνολογίας θα γίνει εφικτή με την ανάπτυξη νέων αναβαθμισμένων κόμβων μεταγωγής δεδομένων, οι οποίοι θα κατασκευασθούν αξιοποιώντας τους υπάρχοντες κόμβους τεχνολογίας WSS (wavelength selective switch) και χρησιμοποιώντας προηγμένες  τεχνικές διασύνδεσης οπτικών ινών διαφορετικών τεχνολογιών. Στα πλαίσια του έργου INSPACE θα αναπτυχθούν επίσης καινοτόμες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, καινούργιοι αλγόριθμοι δρομολόγησης και νέες λύσεις στο πεδίο ελέγχου του δικτύου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πεδίο του χώρου.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν 9 οργανισμοί – συγκεκριμένα 4 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα και 5 εταιρείες:

  • Athens Information Technology (Ελλάδα), Project Leader/Technical Management
  • The HebrewUniversity of Jerusalem (Ισραήλ)
  • CREATE-NET (Center for  Research and Telecommunication Experimentation for  Networked Communities) (Ιταλία)
  • Aston University – ASTON (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • Optronics Technologies A.B.E.T.E. (Ελλάδα), Project Coordinator
  • Telefónica Investigacion y Desarrollo SA – TID (Ισπανία)
  • Optoscribe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • Finisar Israel Ltd (Ισραήλ)
  • W-onesys S.L. (Ισπανία)

Το AIT συμμετέχει στο έργο INSPACE με την ερευνητική ομάδα Δικτύων και Οπτικών Επικοινωνιών (Networks and Optical Communications – NOC), η οποία είχε την ευθύνη για την δημιουργίας της κοινοπραξίας του έργου, ενώ θα έχει κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του. Οι ερευνητές  του ΑΙΤ θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους στον τομέα των οπτικών δικτύων κορμού και πρόσβασης.

Share.

Leave A Reply