Σε κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης 20 έργα ΕΣΠΑ

0

Προειδοποίηση στους αρμόδιους φορείς ότι αν οι διαδικασίες δεν «τρέξουν», 20 έργα – υποέργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5 εκατ. ευρώ θα χάσουν την χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ απηύθυνε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

deadline

Σε σχετική ανακοίνωσή της δημοσιεύει κατάλογο με τα συγκεκριμένα υποέργα που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους και σημειώνει: «Με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης εντός της επιλέξιμης περιόδου του ΕΣΠΑ, καλούνται οι τελικοί δικαιούχοι για την επίτευξη του κρίσιμου οροσήμου κάθε διακήρυξης.  Σε περίπτωση μη κάλυψης του οροσήμου που τίθεται θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης ή η τροποποίηση της πράξης χωρίς το συγκεκριμένο υποέργο στην περίπτωση που διασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της υπόλοιπης πράξης.»

Στο κατάλογο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής υποέργα:

  • Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου.
  • Υποδομές για το έργο «Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων».
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία.
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ.
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματα του.
  • Ανάπτυξη και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεοχωρικών και Κτηματολογικών Πληροφοριών με Online Ψηφιακές Υπηρεσίες προς το κοινό για τη Διεύθυνση Δ12 του ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ.
  • Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου – Εργασίες Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού Ακινήτων/Χώρων/Μνημείων και Εργασίες Πεδίου.
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργατικής επιστημονικής έρευνας και διαχείρισης/επεξεργασίας μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων (e-Science).
Share.

Leave A Reply