Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες πιστεύουν στην Καινοτομία

0

eurobarometro

Σε ποσοστό 89% (δηλαδή 9 στους 10) οι Έλληνες πιστεύουν ότι η Καινοτομία και η Τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα σε σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κι αυτό που του δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα είναι το γεγονός ότι το ποσοστό της Ελλάδας είναι κατά τι μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (77% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η Καινοτομία και η Τεχνολογία έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία).

Παράλληλα οι Έλληνες  σε ποσοστό 60% δηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε επίπεδο έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας, έναντι 53%, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά όμως οι κάτοικοι της Ελλάδας δηλώνουν ότι λαμβάνουν ελλιπή ενημέρωση σε τέτοια ζητήματα, καθώς σε ποσοστό 68%, έναντι 58% που είναι ο μέσος Κοινοτικός όρος, θεωρούν ότι είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι για την εν λόγω ατζέντα θεμάτων.

 

Share.

Leave A Reply