Συνεχή βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της hol

0

Η hellas online ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η συνοπτική εικόνα έχει ως εξής:

  • Αύξηση 3,4% λειτουργικής κερδοφορίας στα € 34,7 εκατ.
  • Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο 30,8%
  • Μείωση τραπεζικού δανεισμού κατά € 8,7 εκατ.
  • Αύξηση πελατών κατά 4,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2012
  • 509.287 LLU πελάτες
  • 1η θέση σε καθαρές νέες συνδέσεις το Β’ τρίμηνο

hol_res

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Στο Β’ Τρίμηνο του 2013 η hellas online συνέχισε να αναπτύσσεται και να επενδύει σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σε πείσμα των καιρών. Ενισχύσαμε, περαιτέρω, την κερδοφορία της εταιρείας μας σε επίπεδο προ φόρων, ενώ καταλάβαμε και την πρώτη θέση σε καθαρές νέες συνδέσεις στην αγορά. Καταφέραμε να απορροφήσουμε την μείωση των εσόδων από τα χαμηλότερα τέλη τερματισμού, ενισχύοντας την λειτουργική μας κερδοφορία και να επιστρέψουμε καθαρή και διαχρονική αξία στους πελάτες μας μέσα από τις αυξημένες επενδύσεις, αντί για ευκαιριακές προσφορές. Παράλληλα συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την χρηματοοικονομική μας θέση, μειώνοντας τον συνολικό μας δανεισμό και τις υποχρεώσεις προς τρίτους.» 

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 112,9 εκατ. από € 122,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά € 9,9 εκατ. (-8,1%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 75% στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο μας. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των εσόδων στους τομείς που μπορεί να επηρεάσει η εταιρία συγκρατήθηκε στο -2,5%, επίδοση η οποία κρίνεται θετική αναλογιζόμενοι τον έντονο ανταγωνισμό τιμών στον οποίο έχει εισέλθει η αγορά κατά το τελευταίο εξάμηνο. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 3,4% και διαμορφώθηκαν σε € 34,7 εκατ., σε σύγκριση με € 33,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012. Η αύξηση αυτή είναι επακόλουθο της αποτελεσματικής διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων, μέσω της οποίας αντισταθμίστηκε η απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Παράλληλα, η σημαντική μείωση του κόστους αποσβέσεων κατά € 4,8 εκατ. και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά € 2,6 εκατ. συνέβαλλαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας προ φόρων (ΕΒΤ) στα € 0,6 εκατ. για το α’ εξάμηνο του 2013 

Στο α’ εξάμηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 3,8 εκατ. έναντι € 9,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012. Η μείωση κατά € 5,4 εκατ. οφείλεται στις αυξημένες αποπληρωμές υποχρεώσεων οι οποίες αποτυπώνονται στη μείωση των υπολοίπων προμηθευτών σε € 71,1 εκατ. από € 80,0 εκατ. στο τέλος του 2012 και από € 88,1 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. 

Επιπλέον, οι ισχυρές ταμειακές ροές επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού, καθώς το α’ εξάμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές δανείων ύψους € 8,7 εκατ. διαμορφώνοντας τον στα € 163 εκατ., βελτιωμένο κατά € 9,2 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2012, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων επέτρεψαν τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού κόστους. 

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2013 ανήλθε σε 509.287 πελάτες, αύξηση 4,5 % σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2012, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,5%. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 το μερίδιο σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 63%, ενώ συνολικά για το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στο 30%. 

Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν στα € 16,2 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα € 420,5 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud. 

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 72% των γραμμών του ΟΤΕ με 327 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ φτάνοντας σε 50 νομούς και 141 πόλεις. 

Πρόσφατες Εξελίξεις 

Η hellas online στη νέα εποχή προσέγγισης των αναγκών του πελάτη που ζητά ευελιξία στις υπηρεσίες, και με τη συνδρομή των καινοτόμων τεχνολογικών της συστημάτων, εμπλούτισε τις υπηρεσίες λιανικής με νέα, πρωτοποριακά προγράμματα τηλεφωνίας & internet που προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα απόλυτη ευελιξία κι ελευθερία στην καθημερινή επικοινωνία αφού επιτρέπουν στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας του, προς αστικά, υπεραστικά αλλά και προς όλα τα κινητά, όπως αυτός θέλει. Η νέα σειρά ευέλικτων προγραμμάτων της hellas online αποτελείται από 3 προγράμματα double-play με απεριόριστο ADSL internet έως 24 ή VDSL internet έως 50 Mbps και 2 προγράμματα τηλεφωνίας που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών και προσφέρουν αντίστοιχα 300’, 700’ ή 1000’ χρόνο ομιλίας προς αστικά, υπεραστικά αλλά και προς όλα τα κινητά, σε οικονομικές τιμές που ξεκινούν από €23 το μήνα για νέους και υφιστάμενους συνδρομητές. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της hellas online για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων κι επαγγελματιών, προχώρησε στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών της με δύο νέα πακέτα double play που βασίζονται στη νέα προσέγγιση σχεδιασμού της «ευέλικτης» επικοινωνίας: τα hol double-play ευέλικτα 1500 και 2000. Αυτά τα νέα πακέτα τηλεφωνίας και internet απελευθερώνουν την επικοινωνία για τις επιχειρήσεις με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς αστικά, υπεραστικά, κινητά και διεθνή και προσφέρουν δωρεάν δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο (web hosting). Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνέχισε δυναμικά την προώθηση και εκπαίδευση της ελληνικής αγοράς σχετικά με τις υπηρεσίες cloud και της στρατηγικής που πρέπει να αναπτύξουν γύρω από αυτές ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και πιο ευέλικτες σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό. 

Το hol video club, μετά τη Walt Disney, Paramount, Universal, Sony Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, WarnerTV, Village, Miramax, New Line, Odeon, κα. πρόσθεσε και το ιστορικότερο κινηματογραφικό στούντιο του Hollywood, την MGM, συνεχίζοντας έτσι να προσφέρει το πλουσιότερο on demand περιεχόμενο στην Ελλάδα με περισσότερες από 3.500 ταινίες, τηλεοπτικές και παιδικές σειρές. Παράλληλα, το hol my tv αριθμεί πλέον 31 συνολικά κανάλια, καθώς εμπλουτίστηκε με 7 νέα δημοφιλή δωρεάν κανάλια: Food Network και Outdoor Channel HD -που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα-, BBC World News, History Channel, cMusic, TV5 Monde και World Fashion. 

Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να ενισχύεται με νέους πελάτες όπως Volvo, Rolco ΒΙΑΝΙΛ, Nereus Shipping, Iason Hellenic Shipping, Διεθνή Ναυτιλιακά Πρακτορεία κα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις συνεργασίες της με υφιστάμενους όπως AIG Europe, ING, Μασούτης Σουπερμάρκετ ΑΕ, Dixons, Space Hellas, Bazaar AE, κα. προσφέροντας τους νέες υπηρεσίες .

Share.

Leave A Reply