Γ.Στεφανόπουλος: Ο διοικητικός συντονισμός κλειδί για την ενεργοποίηση των επενδυτικών πλάνων

0

Με το θεσμικό ρόλο που κατέχει ο Γ.Στεφανόπουλος, ως διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, ήταν παρών στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την ελληνική κυβέρνηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist.

Stefanopoulos

O κ.Στεφανόπουλος, επεσήμανε τα αποτελέσματα της μελέτης Global Competitiveness Report (Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας), η οποία καταδεικνύει το γεγονός ότι Ελλάδα κατέβηκε στην 96η θέση (μέσα από ένα στο σύνολο 144 χωρών). Πρόκειται για κατακόρυφη πτώση σε σχέση με της 37η που κατείχε το 2005 και οφείλεται κατά βάση στη  διαφορά που έχουμε στους δείκτες τεχνολογικής ετοιμότητας και υποδομών. Τομείς στους οποίους κατέχουμε την 43η θέση, ενώ επίσης η κατάταξη της χώρας όσον αφορά στο δείκτη λειτουργίας των θεσμικών Οργάνων βρίσκεται στην 111η θέση. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο μακροοικονομικό περιβάλλον η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση, δηλαδή την 144η στο σύνολο των 144 χωρών του πλανήτη.

Ο κ. Στεφανόπουλος έκανε σαφές ότι τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται στο ΑΕΠ. Απαντούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία δημιουργείται κατά 50% από παράγοντες που συνθέτουν  την καινοτομία των “οικονομικών δεξιοτήτων” μιας επιχείρησης, δηλαδή την ύπαρξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, νέων brands, την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και  την ανάπτυξη του εργασιακού περιβάλλοντος. Το υπόλοιπο 50% είναι αποτέλεσμα που έρχεται από τους τομείς έρευνας/ανάπτυξης και πληροφορικής.  Για τον Κλάδο των Κινητών Τηλεπικοινωνιών ήδη έχει υπολογισθεί ότι 10% αύξηση στη διείσδυση της Κινητής Τηλεφωνίας, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 4,2%.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ.Στεφανόπουλος, ζήτησε νομοθετικές παρεμβάσεις και διοικητικό συντονισμό, αφού από αυτόν το συντονισμό εξαρτώνται οι επενδύσεις των εταιρειών. Πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες, ώστε να μην μένουν σε εκκρεμότητα τα αδειοδοτικά πλάνα των εταιρειών, τα οποία εν κατακλείδι συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Share.

Leave A Reply